Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska, Ochrona środowiska, Prawo, Rolnictwo, Wydarzenia

Bezpiecznie w otulinie! – Całkowity zakaz polowań w strefie ochronnej Białowieskiego Parku Narodowego

Zakaz polowań na terenie Białowieskiego Parku Narodowego (Fot. Drewno.pl)

7 maja br. weszło w życie rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Białowieskiego PN ? na jej obszarze będzie obowiązywał całkowity zakaz polowań. Strefa ochronna ma służyć zachowaniu równowagi przyrodniczej  w ekosystemach parku. Jej utworzenie jest inicjatywą Ministra Środowiska.

Otulinę BPN utworzono rozporządzeniem Rady Ministrów z 16 lipca 1996 roku  w sprawie Białowieskiego Parku Narodowego. Teraz na jej terenie powstanie strefa ochronna zwierząt łownych, która ma służyć zachowaniu  równowagi przyrodniczej w ekosystemach parku. Podstawę prawną do utworzenia strefy stanowi art. 11 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.).

Poza tym, że  na obszarze strefy ochronnej w otulinie BPN nie będzie można polować, na jej terenie nie będą mogły znajdować się urządzenia łowieckie, np. nęciska czy ambony.

Do tej pory zwierzęta łowne wychodząc na żer poza granice BPN, na teren otuliny, znajdowały się w obwodach łowieckich. W efekcie gospodarka łowiecka, w tym także polowania, prowadzone były praktycznie w bezpośrednim sąsiedztwie granic Parku.

Ministerstwo Środowiska dążyło  do zmiany tej sytuacji w kontekście zwiększenia stopnia ochrony przyrody w Puszczy Białowieskiej. Tym bardziej, że gospodarka łowiecka w obszarze otuliny Parku stoi w sprzeczności z celem powołania otuliny zapisanym w Ustawie o ochronie przyrody (art. 5 pkt 14). Czytamy w niej, że otulina oznacza strefę ochronną graniczącą z formą ochrony przyrody i wyznaczoną indywidualnie dla formy ochrony przyrody w celu zabezpieczenia przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka.

Powierzchnia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie BPN:

– 3 224,26ha, na terenie województwa podlaskiego. Strefa będzie mieć taką samą powierzchnię, jak otulina BPN.

W skład strefy ochronnej zwierząt łownych wejdą:

* grunty obejmujące działki gmin Białowieża (obręb ewidencyjny Podolany, Zastawa-Krzyże i Budy) i Narewka (obręb ewidencyjny Gruszki). Numery poszczególnych działek znajdują się w § 2 rozporządzenia.

Rozporządzenie będzie oddziaływało na :

* Dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego – w zakresie realizacji działań dotyczących ochrony zwierząt,
* Nadleśnictwa Browsk i Białowieża,
* Myśliwych – ze względu na zmniejszenie o około 15% obszaru prowadzenia gospodarki łowieckiej i prowadzenia polowań.

W związku z tym, że na obszarze strefy jedynie działki o powierzchni ok. 3,7ha stanowią własność prywatną i nie są aktualnie użytkowane rolniczo, utworzenie w/w strefy nie będzie skutkowało koniecznością wypłacania rolnikom przez Park odszkodowań z tytułu szkód powodowanych przez zwierzęta łowne, wynikających z art. 126 ust. 7-9 ustawy o ochronie przyrody. Wejście w życie rozporządzenia nie powoduje skutków finansowych dla budżetu Parku.

Działania Ministerstwa Środowiska na rzecz Puszczy Białowieskiej po odmowie gmin na realizację Białowieskiego Programu Rozwoju.

* trwają prace nad Planem Ochrony Parku;
* w nadleśnictwach znajdujących się na terenie Puszczy Białowieskiej zgodnie z decyzją Ministra Środowiska ograniczone zostało pozyskanie drewna  w roku 2011 do 48,5 tys. m.kw.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *