Aktualności, Ekologia, Energetyka, Energia jądrowa, Ochrona środowiska, Wydarzenia

Energetyka jądrowa a geologia

Energetyka jądrowa a geologia (Fot. Ministerstwo Środowiska)

30 maja br. odbyło się spotkanie w Państwowym Instytucie Geologicznym ? Państwowym Instytucie Badawczym dotyczące ?Geologicznego wsparcia Programu Energetyki Jądrowej?. W wydarzeniu uczestniczył Henryk Jacek Jezierski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Geolog Kraju.

W spotkaniu brali również udział: Hanna Trojanowska ? Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Janusz Włodarski ? Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, Jerzy Nawrocki ? Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego ? PIB, Witold Drożdż ? Wiceprezes Zarządu PGE EJ Sp. z o.o., Marcin Ciepliński ? Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju PGE EJ Sp. z o.o., Marcin Orzeszyna ? Kierownik projektu PGE EJ. Sp. z o.o., Marek Jarosiński ? Dyrektor pionu ds. Kartografii Geologicznej, PIG-PIB, Zbigniew Frankowski ? Kierownik Laboratorium Hydrogeologicznego i Geologiczno-Inżynierskiego, PIG ?PIB, Anna Szymańska ? Kierujący Zespołem Kartografii Geologii Środowiskowej i Inżynierskiej w DGiKG MŚ.

Problematyka spotkania, dotyczyła wymiany informacji oraz dokonania wstępnych ustaleń w różnych zakresach tematycznych mieszczących się w ramach planowania i organizacji działań inwestycyjnych energetyki jądrowej, w tym zabezpieczenia informacji i obsługi geologicznej projektowanych przedsięwzięć. Istotne będzie tu rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych w terenach planowanych inwestycji oraz oddziaływanie środowiskowe na przypowierzchniowe strefy litosfery różnych przedsięwzięć na etapie przygotowania, realizacji, uruchamiania i eksploatacji inwestycji. Przedmiotowe zadania będą realizowane przez geologów, w tym przez Państwowy Instytut Geologiczny ? Państwowy Instytut Badawczy.

Autor: Barbara Ruszkiewicz, PIG-PIB

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *