Aktualności, Ekologia, Motoryzacja, Ochrona środowiska, Wydarzenia

Ile ?bio? w biopaliwie?

Biokomponenty w biopaliwach

? Zwiększamy udział biokomponentów w oleju napędowym, co zmniejszy koszty jego wytwarzania i powinno obniżyć ceny na stacjach benzynowych ? podkreśla wicepremier minister gospodarki Waldemar Pawlak. Ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw, przygotowana przez resort gospodarki, została przyjęta przez Sejm 27 maja 2011 r.

Propozycje MG wprowadzają zmianę definicji paliw i biopaliw ciekłych w zakresie dopuszczalnego poziomu biokomponentów w oleju napędowym z dotychczasowych 5 proc do 7 proc. (tzw. paliwo B7).

? Dzięki naszym przepisom klienci będą mieli na stacjach benzynowych pełną informację o zawartości biokomponentów w paliwach ? zaznacza wicepremier Waldemar Pawlak.

Rozwiązania zawarte w dokumencie MG stanowią element pakietu stabilizacyjnego mającego na celu łagodzenie wzrostu cen paliw oraz ułatwiającego przedsiębiorcom wywiązanie się z obowiązku realizacji NCW.

? Nasze propozycje zwiększają bezpieczeństwo energetyczne kraju. Będą także szansą na aktywizację obszarów wiejskich i tworzenia nowych miejsc pracy w sektorze zaopatrzenia wytwórców w surowiec do produkcji biokomponentów ? podkreśla wicepremier Pawlak.

***

Narodowy Cel Wskaźnikowy (NCW) to minimalny udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, zużywanych przez przedsiębiorcę w transporcie w ciągu roku kalendarzowego (liczony wg wartości opałowej).

źródło: Misterstwo Gospodarki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *