Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska, Odpady, Recykling, Wydarzenia

Będą pieniądze na rozminowywanie polskich lasów

Pieniądze na rozminowywanie polskich lasów (Fot. Lasy.gov.pl / Zbigniew Filipek))

W te wakacje rozpoczną się pierwsze prace terenowe w ramach projektu Lasów Państwowych ?Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP?. 24 maja Dyrekcja Generalna LP otrzymała potwierdzenie przyznania dofinansowania na jego realizację.

Jest to już ostatni etap prac przygotowawczych, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Prace terenowe w nadleśnictwach rozpoczną się w lipcu ? sierpniu. Najpierw odbędzie się rozbiórka budynków niegdyś zajmowanych przez wojsko, połączona z uporządkowaniem terenu, m.in. likwidacją dzikich wysypisk śmieci. W przyszłym roku do lasów wejdą saperzy, którzy usuną z nich z niewybuchy i niewypały. Grunt zostanie oczyszczony do głębokości metra.

Prace będą wykonywały prywatne firmy saperskie. ? Wojsko Polskie będzie nam pomagać w drobnych pracach, np. przy przewożeniu niebezpiecznych materiałów drogami publicznymi ? mówi Zbigniew Filipek, pełnomocnik dyrektora generalnego LP ds. realizacji projektów. ? Wojsko ma do spełnienia inne zadania. Interweniuje w nagłych wypadkach, np. gdy ktoś znajdzie w lesie niewypał czy niewybuch.

Rozminowywanie polskich lasów (Fot. Lasy.gov.pl / Zbigniew Filipek)

Nadleśnictwa są już przygotowane na wizytę saperów. W całej Polsce wyznaczono miejsca, w których będą detonowane znalezione materiały wybuchowe. ? Miejsca te wyznaczały nadleśnictwa, zostały one potem sprawdzone przez sapera ? relacjonuje Zbigniew Filipek. ? Wszystko będzie się odbywać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Dopilnowaliśmy, aby w obszarze rażenia ładunków wybuchowych nie znalazła się linia kolejowa, droga czy zabudowania.

Projekt ?Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP? będzie realizowany na obszarze ponad 20 tys. ha, w 57 nadleśnictwach z terenu 15 regionalnych dyrekcji LP. Jego łączna wartość wynosi 130 mln zł, z czego Unia Europejska da 110,5 mln zł. Jak przewiduje Zbigniew Filipek, projekt zostanie zrealizowany do 2015 r.

Autor: tekst Małgorzata Haze, zdjęcia Zbigniew Filipek

Źródło: Lasy Państwowe

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *