Aktualności, Ekologia, Energetyka, Energia odnawialna, Ochrona środowiska, Odpady, Recykling, Wydarzenia

W Senacie o świadomości ekologicznej Polaków

Świadomość ekologiczna Polaków

Poziom świadomości ekologicznej w kontekście budowy ?zielonej gospodarki? ? był głównym tematem 98. posiedzenia Komisji Środowiska Senatu RP. W spotkaniu, które odbyło się 14 czerwca w Warszawie, wziął udział Bernard Błaszczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

Głównym celem spotkania było wywołanie publicznej debaty na temat postaw ekologicznych Polaków. Punktem wyjścia do dyskusji była prezentacja raportów z badań socjologicznych (2008-2010) na temat świadomości ekologicznej dorosłych i młodzieży gimnazjalnej, przeprowadzonych przez Instytut na rzecz Ekorozwoju oraz wcześniejszych badań realizowanych przez InE.

– Konieczne jest praktykowanie ekonomii, która nie przekracza granic wyznaczonych przez środowisko naturalne. To wymaga zaangażowania w ten proces nie tylko administracji, ale przede wszystkim podmiotów gospodarczych, począwszy od tych największych po małe i średnie przedsiębiorstwa oraz społeczeństwa, bo to od codziennych konsumenckich decyzji każdego obywatela zależy osiągnięcie zrównoważonej konsumpcji ? mówił podczas spotkania Bernard Błaszczyk, podsekretarz stanu w MŚ.

Wiceminister podkreślił, że istotne jest zahamowanie zubożenia zasobów środowiska naturalnego oraz potrzeba jego ochrony w skali globalnej. Dlatego też rozwój zielonej gospodarki stał się w ostatnim czasie szczególnie ważny. W tym celu niezbędna jest strategiczna, spójna i długoterminowa wizja zielonej gospodarki poprzez takie sformułowanie polityk, które zapewnią jednocześnie opłacalność ekonomiczną, integralność środowiskową oraz należyte uwzględnienie kwestii społecznych w podejmowanych działaniach.

– Formowanie globalnej zielonej gospodarki wymaga poparcia społeczeństwa, czemu towarzyszyć powinno budowanie świadomości społecznej oraz kształtowanie postaw i stylu życia. Taki rozwój sytuacji umożliwi poprawę stanu środowiska, a także poprawa jakości życia ? powiedział B. Błaszczyk. – Warto jednak podkreślić, iż długoterminowy efekt możliwy jest do osiągnięcia wyłącznie przy współpracy międzynarodowej, na szczeblu władz państwowych resortów odpowiedzialnych za kwestie gospodarcze oraz środowiskowe.

Spotkanie było także okazją do zaprezentowania projektu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii, którego celem jest międzynarodowy transfer technologii sprzyjających ochronie środowiska. W ramach projektu, Ministerstwo Środowiska wytypowało najlepsze polskie rozwiązania, w tym: technologie oczyszczania ścieków, innowacyjne technologie przetwarzania odpadów niebezpiecznych, pozwalające na neutralizację pestycydów i innych groźnych materiałów, a także rozwiązania wspierające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i technologie wspierające czysty przemysł koksowniczy.

Organizatorem spotkania była Komisja Środowiska Senatu RP we współpracy z Instytutem na rzecz Ekorozwoju.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *