Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska, Odpady, Recykling, Wydarzenia

Punkt do śmieci

Segregacja śmieci (Fot. WszystkoOhandlu.pl)

Gminy nie mogą wymagać od przedsiębiorców zajmujących się odbiorem śmieci obowiązku tworzenia lokalnych punktów obsługi klienta ? uznał UOKiK.

W tej sprawie urząd wszczął kontrolę w małopolskiej gminie Krzeszowice. W toku postępowania ustalono, że zgodnie z uchwałą rady gminy każdy przedsiębiorca ubiegający się o pozwolenie na wywóz odpadów w gminie powinien posiadać punkt obsługi klientów na jej terenie.

Tymczasem, oprócz spółki Usługi Komunalne Krzeszowice należącej w 100 proc. do gminy, żaden z przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie wywozu odpadów w tej gminie nie posiada takiego biura.

Analiza przeprowadzona przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wykazała, że narzucony wymóg jest niezgodny z prawem. ?Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie wywozu odpadów na terenie danej gminy nie musi prowadzić tam punktu obsługi klientów? ? stwierdzono.

Kontrolerów urzędu antymonopolowego nie przekonały tłumaczenia samorządu, że intencją wprowadzenia takiego wymogu była poprawa dostępności usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy. Przedstawiciele administracji lokalnej zwrócili ponadto uwagę, że dodatkowy obowiązek ma charakter prospołeczny i prokonsumenci, a ponadto działanie gminy nie dyskryminuje żadnej z firm, ponieważ dotyczy wszystkich przedsiębiorców i nie stawia w uprzywilejowanej pozycji żadnego z nich.

Prezes UOKiK nakazała gminie Krzeszowice zaniechanie stosowania niezgodnej z prawem praktyki i nałożyła na nią karę finansową w wysokości blisko 24 tys. zł. Decyzja nie jest jednak prawomocna i przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Źródło: Recykling.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *