Aktualności, Ekologia, Energetyka, Energia jądrowa, Energia odnawialna, Energia słoneczna, Energia wiatru, Energia wodna, Ochrona środowiska, Surowce Energetyczne, Wydarzenia

Eurostat o produkcji energii elektrycznej w UE

Produkcja energii elektrzcynej (Fot. WirtualneOslo.pl)

Po znaczącym spadku produkcji energii elektrycznej w 2009 roku (o 4,9 proc.), co spowodował kryzys ekonomiczny i mniejszy popyt na nią, w 2010 roku jej wielkość wzrosła w 27 krajach UE (a także Norwegii, Chorwacji i Turcji) o 3,6 proc. do 3120 mln GWh (3120 TWh) ? informuje Eurostat.

Produkcja była jednak nadal mniejsza, niż w rekordowym 2008 roku (3170 TWh).

W ub.r. występowały bardzo duże różnice w dynamice produkcji energii elektrycznej. Najwięcej wzrosła ona w Estonii (+19,1 proc.), Finlandii (+11,2 proc.) i Szwecji (+8,4 proc.). Jak zaznacza Eurostat, Estonia i Łotwa eksportowała energię na Litwę, z powodu zamknięcia tam w ub.r. elektrowni atomowej. Norwegia zanotowała spadek produkcji energii (-7,1 proc.), w Turcji i Chorwacji wzrosła ona odpowiednio o 7,9 proc. i o 10,6 proc. w porównaniu do 2009 r.

Pod względem struktury, 54,5 proc. produkcji energii elektrycznej w UE pochodziło z energetyki konwencjonalnej (wzrost w ciągu roku o 1,4 proc.), 27,6 proc. z nuklearnej (+2,6 proc.), 12,4 proc. z hydroenergetyki (+10 proc.), a 4,6 proc. ? z wiatrowej (+9,1 proc.). Energetyka solarna wzrosła aż o 58,9 proc., ale miała tylko 0,7 proc. udział w całkowitej produkcji prądu w UE-27 (dane nie sumują się do 100, ale takie podała Eurostat). Jak zaznacza zarazem, produkcja energii elektrycznej z biopaliw nie została zgłoszona oddzielnie w dotychczasowych danych za 2010 rok i jest włączona do produkcji konwencjonalnej.

Chociaż energia elektryczna wytwarzana przez elektrownie jądrowe w 14 krajach wzrosła (o 2,6 proc.), to jednak jej udział w łącznej produkcji energii w UE nieznacznie spadł w porównaniu do 2009 r. ? o 0,1 pkt. procentowy. Nadal zarazem energetyka ta miała największy udział w miksie energetycznym we Francji (75 proc.), Słowacji (52,6 proc.), Belgii (51,2 proc.), na Węgrzech (42,4 proc.) i w Szwecji (38,1 proc.). Niemcy, które podjęły decyzję o zamknięciu do końca następnej dekady swoich elektrowni jądrowych, uzyskały z niej 22,9 proc. prądu.

Dostawy energii elektrycznej w UE-27 (produkcja netto minus wywóz plus przywóz) wzrosły w 2010 r. o 3,2 proc. w porównaniu do 2009 r., ale nadal nie osiągnęły poziomu 2008 roku. Wielkość importu i eksportu energii była niemal identyczna.

Najwięcej podaż energii wzrosła w Luksemburgu (+8,1 proc.), Finlandii (+7,6 proc.) i na Słowenii (+7,3 proc.), a ponadto w Turcji (+7,9 proc.), natomiast spadła w Portugal (-11,2 proc.), Grecji (-5,4 proc.) i na Malcie (-2,6 proc.).

Źródło: WirtualneOslo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *