Aktualności, Ekologia, Energetyka, Energia odnawialna, Ochrona środowiska, Wydarzenia

Zielona energia: analiza przygotowana przez Accreo Taxand

Zielona energia (Fot. WirtualneOslo.pl)

Coraz więcej firm decyduje się na podejmowanie działań CSR w obszarze środowiskowym. Jednym z nich jest wykorzystywanie przez przedsiębiorstwa źródeł energii odnawialnej. Ze względu na swoje przeznaczenie ? minimalizację negatywnego wpływu na środowisko naturalne ? znajdują się one też w zasięgu zainteresowań administracji państwowej. Jednym z przejawów wsparcia europejskich rządów w tym obszarze są zachęty podatkowe, które stanowią o większej atrakcyjności wykorzystania OZE niż ?tradycyjnych? źródeł energii w działalności gospodarczej. O tym, jakie ulgi podatkowe, w jakich krajach europejskich, sprzyjają odpowiedzialnemu podejściu biznesu do wykorzystania zasobów energetycznych, mówi raport Przegląd zachęt podatkowych w kontekście CSR w wybranych krajach europejskich. Analiza przygotowana została przez firmę doradczą Accreo Taxand we współpracy z biurami Taxand w: Rumunii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Grecji, Francji, Finlandii, Belgii, Norwegii i na Ukrainie.

Jednym z czterech fundamentów CSR, obok obszaru biznesowego, pracowniczego i społecznego, są działania firm w zakresie zarządzania środowiskowego, mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu biznesu na środowisko naturalne. Jak wynika z zebranych przez zespół doradców z Accreo Taxand danych, istnieje grupa zachęt podatkowych promujących przedsiębiorstwa korzystające z odnawialnych źródeł energii.

CSR jest koncepcją dobrowolnego uwzględnienia czynników społecznych i środowiskowych w prowadzonej działalności, nieuregulowaną szczegółowymi przepisami prawa. Mimo to administracja rządowa wielu europejskich państw coraz częściej podejmuje inicjatywy mające na celu promocję społecznej odpowiedzialności biznesu. Z jednej strony następuje to, jak np. w Hiszpanii, poprzez stopniowe wprowadzanie dodatkowych wymogów w zakresie raportowania przez firmy. Z drugiej natomiast ? poprzez oferowanie różnych form ulg i zachęt, w tym podatkowych, związanych z ochroną środowiska i promocją ?zielonej energii? ? mówi Robert Sroka, szef projektów CSR w Accreo Taxand .

Jak wynika z raportu Accreo Taxand, wśród zachęt podatkowych w Polsce obowiązują obecnie:
– zwolnienie z akcyz energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii, na podstawie dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia energii;
– ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na zakup i zainstalowanie urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych dla podatników podatku rolnego.

Dla porównania, w innych krajach europejskich stosowane są, m.in. następujące zachęty:
– ulga podatkowa na wykorzystanie zielonej energii w wybranych regionach Hiszpanii, przykładowo w Madrycie właściciel budynku mieszkalnego, który zainwestował w instalację wykorzystującą energię słoneczną może pomniejszyć swoje zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości nawet o 25%;
– podwyższona stawka amortyzacji podatkowej na inwestycje w wybrane ?zielone? technologie ? energooszczędne urządzenia oraz instalacje w Wielkiej Brytanii;
– ulgi podatkowe na instalację słonecznego systemu grzewczego, zastąpienie centralnego ogrzewania systemem gazowym, czy dodatkową instalację grzewczą w Grecji;
– zwolnienia podatkowe w zakresie CIT oraz VAT dla przedsiębiorstw importerów/dostawców sprzętu wykorzystywanego w zakresie oszczędzania energii oraz przedsiębiorstw wytwarzających energię ze źródeł alternatywnych, a także wytwarzających i wykorzystujących biopaliwa na Ukrainie;
– zróżnicowane opodatkowanie paliw ciekłych w Finlandii.

Metodologia badania

Raport ?Przegląd zachęt podatkowych w kontekście CSR w wybranych krajach europejskich? powstał na podstawie ankiety złożonej ze szczegółowych pytań będących wyróżnikami najczęstszych aktywności przedsiębiorstw w działaniach CSR w czterech obszarach: biznesowym, środowiskowym, miejsca pracy oraz społecznym.

Badanie zostało przeprowadzone wśród doradców podatkowych Taxand w: Polsce, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Grecji, Francji, Finlandii, Belgii, Norwegii i na Ukrainie w okresie od marca do maja 2011 roku.

Accreo Taxand

Źródło: WirtualneOslo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *