Aktualności, Eko regiony, Ekologia, Wydarzenia

Łuk Mużakowa został nowym Europejskim Geoparkiem

Łuk Mużakowa - Europejski Geopark (Fot. Ecopress.pl)

Łuk Mużakowa - Europejski Geopark (Fot. Ecopress.pl)

Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa otrzymał certyfikat Europejskiego Geoparku. To pierwsze tego typu wyróżnienie dla Polski! Certyfikat uprawniający do korzystania z tej nazwy odebrał dr Henryk Jacek Jezierski, podsekretarz stanu w MŚ, Główny Geolog Kraju podczas X Sesji Międzynarodowej Konferencji Europejskiej Sieci Geoparków. Wręczenie odbyło się w norweskim mieście Langesund 17 września br.

Geoparki są miejscami o szczególnych wartościach geologicznych. Ich głównym zadaniem jest ochrona dziedzictwa geologicznego kraju, a poza prezentacją krajobrazu naturalnego i tych unikatowych walorów  – pokazywanie  zabytków techniki górniczej, hutniczej czy hydrotechniki.

Włączenie polskiej części Łuku Mużakowa w struktury Europejskiej Sieci Geoparków podnosi rangę realizowanej w Polsce działalności turystycznej. Podkreśla także  wartość przyrody nieożywionej (gleba, woda, skały, minerały, powietrze) i zapewnia promocję kraju na  świecie. Jest także cennym wsparciem dla dalszych działań, dzięki możliwości współpracy i wymiany doświadczeń w obrębie sieci.

Wręczenie certyfikatu podczas X Sesji Międzynarodowej Konferencji Europejskiej Sieci Geoparków to zwieńczenie  wspólnych wysiłków geologów, przedstawicieli państwowej służby ochrony przyrody, władz administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, członków stowarzyszeń zrzeszających lokalne społeczności i prywatny biznes oraz szeregu innych organizacji skupionych wokół lokalnej inicjatywy geoturystycznej.

– Mając do dyspozycji różnorodne dziedzictwo geologiczne, podjęliśmy działania mające na celu wyeksponowanie jego wybitnych walorów krajobrazowych na szczeblu krajowym, jak i europejskim – mówi dr Henryk Jacek Jezierski Główny Geolog Kraju – Mogliśmy to zrobić dzięki utworzeniu geoparków! Obiekty tego typu umożliwiają szeroką promocję nauk geologicznych oraz propagowanie ich funkcji edukacyjnych i turystycznych. Ponadto za pojęciem geoparku kryje się również dbałość o zasoby przyrody nieożywionej, przekładająca się na efektywne udostępnianie  cennych geologicznie obszarów.

Łuk Mużakowa jest wyjątkowym miejscem dla geologów i przyrodników i stanowi atrakcję turystyczną regionu. Znajduje się w województwie lubuskim, ma kształt podkowy, na jego obszarze występuje ponad 100 zbiorników wodnych, które powstały w wyrobiskach po odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego oraz żwirów. Zbiorniki te wzbogacają krajobraz dzięki malowniczemu zabarwieniu wód od turkusowo niebieskiego, zielonego, granatowego do pomarańczowego, czerwonego i brunatnego. Dodatkowym walorem historycznym i kulturalnym jest jeden z piękniejszych parków przypałacowych w Europie w m. Łęknica.

Park Krajobrazowy ?Łuk Mużakowa? powstał w 2001 roku m.in. w celu ochrony wschodniej części moreny czołowej (ukształtowanej przez lodowiec skandynawski ok. 340 tys.  lat temu), która zachowała się w całości stanowiąc unikat na skalę światową. Park krajobrazowy chroni polską część moreny rozciągającą się po obu stronach granicy polsko-niemieckiej. Obejmuje fragmenty pięciu gmin: Trzebiel, Tuplice, Łęknica, Brody i Przewóz. Największe nagromadzenie wartościowych geologicznie obiektów znajduje się w Łęknicy – miejsce dawnej eksploatacji węgla brunatnego, iłów ceramiki budowlanej i naturalnego kruszywa – tam właśnie można zwiedzać najciekawsze obiekty geoturystyczne w regionie, np. spacerować po „węglowej plaży”.

Obszar polskiej części Łuku Mużakowa uzyskał jako pierwszy w Polsce status ?Geoparku Krajowego? 21 października 2009 roku, podpisany przez Głównego Geologa Kraju. Obszar ten wybrało grono ekspertów, a powodem ich decyzji były m.in. wyjątkowe walory terenu, posiadającego specjalne wartości naukowe.  17 września 2011 roku Łuk Mużakowa uzyskał certyfikat Geoparku Europejskiego, obejmujący zarówno polską, jak i niemiecką część geoparku.

Źródło: Ecopress.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *