Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska, Ocieplanie klimatu, Wydarzenia

Dążenia do gospodarki niskoemisyjnej

Konferencja Narodów Zjednoczonych (Fot. Notabene.org.pl)

Konferencja Narodów Zjednoczonych (Fot. Notabene.org.pl)

– Liczę, że nasza debata na temat dobrych praktyk służących rozwojowi zielonej gospodarki zaowocuje rozwiązaniami, które zostaną przyjęte na Konferencji Narodów Zjednoczonych nt. Zrównoważonego Rozwoju – Rio+20 w 2012 roku – powiedział wiceminister gospodarki Marcin Korolec na otwarciu międzynarodowej konferencji „Sharing Green Economy Best Practices Towards Rio+20”. Spotkanie zostało zorganizowane w dniach 11 i 12 października 2011 w Warszawie.

Idea zielonej gospodarki zakłada utrzymanie równowagi pomiędzy wzrostem gospodarczym a dbałością o środowisko i zdrowie człowieka.

Tak rozumiany zrównoważony rozwój gospodarczy będzie jednym z głównych tematów przyszłorocznej konferencji NZ Rio+20. – Chcielibyśmy, żeby w jej efekcie powstała mapa drogowa gospodarki niskoemisyjnej, szczególnie takich sektorów jak: produkcja, transport, turystyka i rozwój miast, a także gospodarka odpadami, rolnictwo i bezpieczeństwo żywnościowe ? powiedział wiceminister Korolec.

Jak wyjaśnił, mapa drogowa wskazywałaby, jakie działania trzeba podjąć dla zrównoważonego rozwoju wskazanych sektorów. – Wiele działań podejmowanych na szczeblu międzynarodowym w zakresie zmian klimatu, różnorodności biologicznej, pustynnienia jest już wynegocjowanych i uzgodnionych w umowach międzynarodowych. Mapa drogowa powinna wspierać te działania, a tym samym ułatwiać ich wdrażanie ? zaznaczył.

Podkreślił, że niezbędne dla jej przygotowania jest poparcie polityczne, odpowiednie zabezpieczenie instytucjonalne i finansowe. – Musimy przekonywać kraje rozwijające się, że budowa globalnej zielonej gospodarki leży także w ich interesie ? powiedział. – Tylko zidentyfikowanie własnych szans i interesów może pokonać obawy dotyczące zielonego protekcjonizmu – podkreślił. Dodał, że czas i sposób transformacji gospodarek będą kształtowane indywidualnie przez poszczególne państwa.

Uczestnikami międzynarodowej debaty byli m.in. minister środowiska Andrzej Kraszewski, podsekretarz generalny ds. ekonomicznych i społecznych ONZ Sha Zukang oraz dyrektor generalny ds. środowiska Komisji Europejskiej Karl Falkenberg.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *