Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska, Wydarzenia, Zdrowie

Zanieczyszczenie powietrza na Śląsku przekroczyło dopuszczalną normę o 300 procent!

gazy cieplarniane

Zanieczyszczenie powietrza na Śląsku przekracza dopuszczalne normy! / Fot. Sxc.hu

Mieszkańcy Zabrza, Gliwic i Dąbrowy Górniczej poproszeni zostali o nieopuszczanie domów i zamykanie okien – podaje Dziennik Zachodni.

Jak podaje Dziennik Zachodni, aparatura mierząca w Zabrzu stężenie pyłu zawieszonego wykazała przekroczenie norm o 300 procent. Jak wynika z raportów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego, skutkuje skróceniem średniej długości życia przeciętnego mieszkańca Unii Europejskiej o ponad osiem miesięcy, a przeciętnego Polaka o kolejne dwa miesiące – z racji większego zanieczyszczenia pyłem niż średnie w krajach UE.

Pył zawieszony to mieszanina drobnych cząstek stałych i ciekłych, które mogą pochodzić z emisji bezpośredniej, albo powstają w wyniku reakcji między substancjami znajdującymi się w atmosferze, np. tlenkami siarki, tlenkami azotu i amoniakiem. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne, np. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, w tym benzopiren, metale ciężkie oraz dioksyny i furany.

Benzopiren jest głównym przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych powstającym m.in. podczas spalania związków organicznych (w skład których wchodzi węgiel) przy niewystarczającej ilości tlenu. Benzopiren oddziałuje szkodliwie nie tylko na zdrowie ludzkie, ale też na roślinność, gleby i wodę. Wykazuje dużą toksyczność przewlekłą, co jest związane z jego zdolnością kumulacji w organizmie. Osoby mieszkające wiele lat w środowisku o podwyższonym stopniu skażenia umierają szybciej z powodu chorób układu krążenia, częściej zapadają na choroby płuc i przewlekły kaszel.

Nawet krótkoterminowa ekspozycja na groźny pył może spowodować dolegliwości podobne do astmy, a u tych, którzy mają słabe serce, może doprowadzić do arytmii, a nawet zawału. Przyczyny obserwowanego podwyższenia skażenia pyłem w śląskich miastach są prozaiczne – wiążą się z rozpoczętym właśnie sezonem grzewczym. Mieszkańcy aglomeracji nie baczą bowiem na to, co wrzucają do pieców grzewczych, które są przestarzałe i nie posiadają odpowiednich, atestowanych filtrów. Dotyczy to zarówno domowych pieców jak i kotłowni w blokach i kamienicach.

Problem skażenia pyłem zawieszonym jest jednym z największych bolączek na Śląsku. W celu obniżenia jego stężenia wdrożono program „Czyste powietrze dla Śląska” który prowadzi m.in. Jastrzębska Spółka Węglowa oraz Polski Koks. Zakłada on na opracowanie nowych kompozytowych, opartych na węglu, paliw oraz konstrukcji kotłów grzewczych wykorzystujących nowe technologie spalania.

Efektem przedsięwzięcia ma być poprawa standardów ekologicznych związanych ze spalaniem paliw węglowych.

wp.pl/pap

Źróło: Odkrywcy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *