Aktualności, Ochrona środowiska, Wydarzenia

Ochrona wędrownych gatunków zwierząt – konferencja

Fot. Fredrikstad.pl

Fot. Fredrikstad.pl

Przedstawiciele blisko 100 krajów spotkali się w Norwegii, żeby porozmawiać o ochronie dzikich zwierząt, które przemieszczają się po całym świecie. W dniach 20-25 listopada w Bergen odbywa się 10. Konferencja Stron Konwencji (COP10) o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (tzw. Konwencja Bońska). W ciągu 5 dni polska prezydencja koordynuje prace Unii Europejskiej.

Podczas spotkania w Norwegii przedstawiciele krajów – Stron Konwencji, jak również członkowie organizacji pozarządowych i zajmujących się ochroną przyrody oraz naukowcy omawiają niezbędne działania, które mają na celu ochronę dzikich zwierząt migrujących między państwami. Eksperci poszukują także  rozwiązań jak powstrzymać gwałtowny spadek liczby osobników danego gatunku.

Jednym z przykładów takich działań jest zawarcie dwóch Porozumień dotyczących ochrony ptaków drapieżnych oraz ochrony rekinów. 21 listopada dokumenty podpisał, w imieniu polskiej prezydencji w Radzie UE, Jego Ekscelencja Ambasador Pełnomocny i Nadzwyczajny w Królestwie Norwegii, Wojciech L. Kolańczyk.

Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt tzw. Konwencja Bońska została sporządzona w Bonn dnia 23 czerwca 1979 r. Wspólnota Europejska jest stroną Konwencji od dnia 1 listopada 1983 r., a Polska od 1 maja 1996 r. Celem konwencji jest ochrona dzikich zwierząt migrujących, stanowiących niezastąpiony element środowiska naturalnego. Zwierzęta migrujące przekraczają granice jurysdykcji państwowej w różnych cyklach życiowych. Dla celów ich ochrony konieczne są zgodne wysiłki wszystkich państw, w których te zwierzęta przebywają.

Spotkania konwencji odbywają się co 3 lata zgodnie z przyjętymi postanowieniami podczas COP czyli spotkań państw-stron Konwencji.

Źródło: Fredrikstad.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *