Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska, Wydarzenia

Projekt edukacyjny dla szkół „Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły”

Projekt Edukacyjny WWF - "Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły" / Fot. WWFpl.panda.org

Projekt Edukacyjny WWF - "Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły" / Fot. WWFpl.panda.org

Zjawisko handlu zagrożonymi gatunkami zwierząt, jest jednym z najważniejszych czynników zagrażających przetrwaniu gatunków w naturze. Szacuje się że międzynarodowy handel zagraża przetrwaniu ponad 5000 gatunków zwierząt na świecie.

Ponieważ zapotrzebowanie na egzotyczne gatunki zwierząt wciąż rośnie, a zwierzęta kupowane są bardzo często dla dzieci lub przez młodych ludzi, jest rzeczą bardzo ważną wykształcenie pokolenia świadomych konsumentów, których wybory będą miały ogromne znaczenie dla ochrony przyrody.

Celem kampanii edukacyjnej WWF pt. „Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły” jest zmiana postaw społecznych poprzez podniesienie świadomości i wiedzy uczniów szkół podstawowych na temat problemu ginących gatunków zwierząt – pogłębienie wiedzy na temat wpływu działalności człowieka na świat przyrody oraz zmniejszenie zapotrzebowania na egzotyczne gatunki zwierząt trzymane w warunkach domowych. Projekt został objęty Honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Środowiska oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Wczesna edukacja, zaangażowanie młodego pokolenia w ochronę przyrody i uwrażliwienie dzieci na problem ginących gatunków ma więc kluczowe znaczenie w staraniach o ochronę bioróżnorodności na świecie. Dzięki podejmowaniu działań edukacyjnych, mamy szansę na zmianę postaw społecznych, bez których ginące gatunki – a szczególnie te wykorzystywane w handlu, nie mają szans na przetrwanie.

Projekt edukacyjny WWF Polska skierowany jest do szkół podstawowych i ma zasięg ogólnopolski. Przewidziana liczba to 850 szkół, grupą docelową projektu są uczniowie klas 1-6 oraz ich nauczyciele. Z każdego województwa do kampanii zakwalifikuje się pierwsze 50 szkół, które zgłoszą chęć udziału poprzez rejestrację za pomocą karty zgłoszenia.

W ramach projektu powstaną pakiety edukacyjne zawierające scenariusze zajęć, projekt międzyprzedmiotowy, prezentację multimedialną, publikacje drukowane i grę komputerową. Zwieńczeniem projektu jest konkurs nagradzający zarówno prace uczniów jak i zaangażowanie szkół oraz nauczycieli. W konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Projekt rozpoczyna seria konferencji merytorycznych dla nauczycieli. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego warto szybko zarejestrować się do programu poprzez wypełnienie i odesłanie faxem karty zgłoszeniowej. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie działu w konferencji.

Wszystkie materiały niezbędne do udziału w projekcie dostępne są na stronie www.kampaniaedukacyjna.wwf.pl

Źródło: Zielonalekcja.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *