Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska, Wydarzenia

„Trzymaj z Puszczą!”

puszcza białowieska
Puszcza Białowieska (Fot. againess.wikidot.com)

Puszcza Białowieska (Fot. againess.wikidot.com)

Ochrona przyrody, która przynosi korzyści ludziom. Nowe szanse na rozwój, a nie zakazy. Praca na kolejne dziesięciolecia, a nie na kadencję. Puszcza w centrum zainteresowania i centrum ekologicznych projektów w Puszczy. Minister Marcin Korolec zaprezentował dziś przedstawicielom mieszkańców regionu Puszczy Białowieskiej i organizacjom pozarządowym nowe działania resortu środowiska dla Puszczy Białowieskiej.

Ochrona Puszczy Białowieskiej jest od lat wspólną troską środowisk przyrodniczych, naukowych, władz samorządowych, ludzi z Polski i z odległych zakątków świata. Co zrobić, żeby skutecznie połączyć rozwój społeczny z  zachowaniem tego unikalnego skrawka lasu pierwotnego? Historia działań na rzecz Puszczy ma długą i krętą przeszłość. Na czym polega nowy pomysł? Ministerstwo Środowiska inicjuje długofalowy, strategiczny projekt i zachęca: „Trzymaj z Puszczą!”.

W samej Puszczy, we współpracy z Białowieskim Parkiem Narodowym, powstanie nowoczesne centrum tworzenia i realizacji wieloletnich programów dla rozwoju Puszczy i dla jej mieszkańców. Jego zadaniem będzie określenie konkretnych potrzeb mieszkańców i instytucji, na tej podstawie opracowywanie projektów i pozyskiwanie środków na ich realizację. Podczas prezentacji projektu Puszcza dla pokoleń minister Marcin Korolec mówił m.in.:

– Puszcza Białowieska to symbol ochrony przyrody Polski, Europy i ważny symbol na mapie świata. Jej ochrona naturalnie jest priorytetem dla każdego ministra środowiska. Od lat podejmowano różne próby działań, aby skutecznie połączyć rozwój regionu i ochronę Puszczy.  Nie ma jednak jednego prostego sposobu. Dlatego w pierwszej kolejności inicjujemy trzyletni projekt, w którym określone zostaną strategiczne, wieloletnie działania. Pytanie, które sobie zadajemy, to nie jak Puszcza Białowieska będzie wyglądała za dwa czy pięć lat, ale jaką Puszczę będą odwiedzali ludzie w 2020, 30 czy 50 roku i jak będzie się żyło mieszkańcom tego regionu?

Na czym będą polegały działania i jakie będą ich koszty? Nieodpowiedzialnie byłoby, gdyby ktoś teraz rzucał puste hasła. Zaczynamy proces, który pokaże, jakie środki będą potrzebne na przestrzeni lat. Nie o to chodzi, żeby osiągnąć propagandowy sukces, ale żeby wspólnie, po partnersku i przez lata budować solidne fundamenty dla ochrony Puszczy. Tym fundamentem jest rozwój ekonomiczny i społeczny regionu. Zależy nam, żeby wszyscy, którzy będą na zmianach korzystać, poczuli to i zaufali temu kierunkowi rozwoju: mieszańcy, władze, organizacje pozarządowe i turyści. Nasza współpraca będzie kluczem do sukcesu, a działać musimy na miejscu, dla Puszczy i w Puszczy.

Ośrodkiem działań będzie Białowieski Park Narodowy, przy którym zacznie działać centrum wdrażania projektów dla Puszczy Białowieskiej. Wyzwania, z którymi będziemy się mierzyć w projekcie to m.in. jak gminy mogą łatwiej i skuteczniej korzystać ze środków unijnych? Jak i gdzie aplikować, aby optymalnie wykorzystać środki niezbędne jako wkład własny w projektach? Jak podnosić atrakcyjność regionu? Jak tworzyć zielone miejsca pracy? Jak wzmacniać i promować markę Puszczy w kraju i za granicą? Kierunki pracy zespołu będzie wyznaczał komitet sterujący, w skład którego wejdą przedstawiciele samorządów, Lasów Państwowych, Białowieskiego Parku Narodowego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Ministerstwa Środowiska oraz organizacji pozarządowych.

Pieniądze na uruchomienie projektu zapewni Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który w tym i kolejnych latach uruchamia z różnych źródeł ok. 35 mln zł na wsparcie dla tego regionu. Oprócz tych środków, finansowanie projektów będzie oparte o środki unijne (z V osi POIŚ) oraz Funduszu Leśnego. Dodatkowo możliwe do wykorzystania są środki z funduszu Life+, PROW i norweskiego mechanizmu finansowego. Ile pieniędzy będzie w projekcie? Określenie wysokości finansowania będzie możliwe po zidentyfikowaniu potrzeb i określeniu konkretnych zadań. – Jesteśmy pewni, że pieniędzy z różnych źródeł na dobre projekty nie zabraknie. Obecnie problemem jest zbyt niskie wykorzystanie pieniędzy unijnych, szacowane na poziomie 15-20 proc. Naszym celem jest zapewnienie lepszej synergii działań i projektów i wzmocnienie koordynacji prac na miejscu – zapewnia Janusz Zaleski, Główny Konserwator Przyrody. – Park narodowy powinien stać się ważnym centrum dla całego regionu, miejscem otwartym, dostępnym, przyjaznym i przynoszącym zyski mieszkańcom. Od tego roku są ku temu także nowe, dogodne podstawy prawne – dodaje minister Zaleski.

Działanie centrum będzie skoordynowane z inwestycjami finansowanymi i uruchamianymi w regionie Puszczy Białowieskiej przez Lasy Państwowe, włączone we wspólne resortowe działania na rzecz Puszczy. Wartość działań na terenie gmin Puszczy Białowieskiej opiewa na ponad 17 mln złotych. Obejmują one m.in. modernizację dróg, budowę ścieżek edukacyjnych i infrastruktury turystycznej, np. takiej jak wieże obserwacyjne – w sumie to kilkanaście różnych działań dla Puszczy i mieszkańców.

Podczas spotkania w Warszawie Minister Marcin Korolec poinformował także o zatwierdzeniu strategicznego dla wieloletniej ochrony Puszczy dokumentu, czyli Planu Urządzania Lasu. Na jego podstawie przez kolejne 10 lat lasy Państwowe będą realizować działania przyrodnicze na terenie Puszczy Białowieskiej. Zgodnie z decyzją ministra Korolca, plan ten potwierdza, że pozyskanie drewna zostanie utrzymane na zmniejszonym, minimalnym poziomie 48,5 tys. m3 na rok. To ilość odpowiadająca potrzebom mieszkańców regionu Białowieży. Dodatkowo, pod pełną ochroną pozostają wszystkie drzewa, których wiek przekracza 100 lat. Żeby powiększyć dostępność surowca opałowego dla mieszkańców, w ramach działania centrum projektów, uruchomiane będą dodatkowe inicjatywy, jak np. plantacje biomasy.

Jak podkreślał minister Korolec, do osiągnięcia celu potrzebna jest partnerska współpraca w regionie. – Liczymy na zaangażowanie organizacji społecznych i pozarządowych. Jednocześnie zwiększy się reprezentacja ekologicznych organizacji pozarządowych w radzie społeczno-gospodarczej leśnego kompleksu promocyjnego, która opiniuje decyzje o ochronie przyrody.

Minister Korolec zapowiedział także wizytę w Białowieży z okazji otwarcia centrum.

Przełomowe dla wzmocnienia ochrony Puszczy Białowieskiej były ostatnie 4 lata, kiedy rząd podjął m.in. takie decyzje jak: zminimalizowanie pozyskania drewna z terenów Puszczy i rozpoczęcie nowoczesnych ekologicznych inwestycji.

Puszcza Białowieska jest unikatowym w skali świata kompleksem przyrodniczym. To jedyny fragment lasu pierwotnego w Europie zachowany w tak dobrym stanie i jednocześnie jedyny w Polsce Rezerwat UNESCO wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości. Białowieski Park Narodowy (po powiększeniu w 1996 r.) zajmuje ponad 10 tys. ha (w tym prawie 6 tys. ha objęte ochroną ścisłą), co stanowi 16,6 % polskiej części Puszczy Białowieskiej.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *