Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska, Ocieplanie klimatu, Wydarzenia

Afryka się zazieleni

Afryka - zmiany klimatyczne

Niemieccy naukowcy twierdzą, że za kilkaset lat Afryka zostanie w całości zalesiona.
Pierwsze obszary sawanny mają powstać w ciągu najbliższych 100 lat.

Afryka - zmiany klimatyczne

W efekcie zmian zawartości CO2 w atmosferze zmienia się również roślinność planety. Najpierw badaną tę zależność dla obrębów rejonów lądowych na półkuli pólnocnej. Obecnie naukowcy z Uniwersytetu Johanna Wolfganga Goethego we Fraknfurcie nad Menem oraz centrum naukowego specjalizujące się w badaniu zmian klimatycznych zdecydowali sprawdzić jak zareaguje roślinnośc Afryki na wzrost poziomu dwutlenku węgla w atmosferze.

Pierwsze wyniki badań przyniosły dość ciekawe wnioski. Mianowicie flora afrykańska zaczęła się przekształcać z roślinności sawannowej na leśną. Zmiany te następują w momencie kiedy zostanie przekroczony poziom krytyczny zawartości CO2 w atmosferze. Nie ma ściśle określonej granicy dla roślinności z całej Afryki. Dla różnych obszarów poziom ten jest inny.

Zróżnicowane poziomy krytycznej zawartości CO2 w powietrzu stanowi swego rodzaju mechanizm obronny. Przyroda zapobiega w ten sposób zbyt gwałtownym zmianom, które byłyby utrudnieniem dla lokalnych zwierząt. Zjawisko to zachodzące w długim okresie czasu pozwala zwierzętom na dostosowanie się do zmieniających się warunków bytowania.

Duży wpływ na to, które tereny zostaną zalesione jako pierwsze, ma również temperatura. Zaobserwowano, że obszarach, gdzie w ciągu ostatnich lat zauważono wzrost średniej temperatury dobowej, nowa roślinność pojawia się dużo wolniej.

Rozwój roślinności zauważono nie tylko na sawannach, ale w całej Afryce. W przeszłości transformacja krajobrazu przebiegała zdecydowanie wolniej. Jednak zmiany klimatycznie wpłynęły na bardziej dynamiczny i przyspieszony proces jakim ulega roślinność Afryki.

„- Pomimo, że zmiany te wydają się nastąpić dopiero za bardzo długi czas, to trzeba pamiętać, że takie przemiany są niezwykle szybkie z geologicznego punktu widzenia” ? stwierdził Steven Higgins, jeden z naukowców prowadzących badania.

AG

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *