Aktualności, Odpady, Recykling, Wydarzenia

Dokument potwierdzający recykling

Recykling odpadów / Fot. dromader-marszalek.pl

Gdy podlegasz obowiązkom osiągnięcia określonego poziomu odzysku i recyklingu odpadów, dokument potwierdzający wykonanie recyklingu (tzw. DPR) jest niezwykle ważny. Czy każdy odbiorca odpadów może go wystawić? Co jest niezbędnym wymogiem, uprawniającym do wydania takiego dokumentu?

Recykling odpadów / Fot. dromader-marszalek.pl

Do wydania dokumentu potwierdzającego dokonanie recyklingu zobowiązany jest jedynie przedsiębiorca fizycznie prowadzący proces odzysku, który jest jednocześnie recyklingiem. Odbiorca odpadów, który nie dokonuje dalszego zagospodarowania odpadów tą drogą, nie ma żadnych podstaw, aby go wystawić.

Warunkiem koniecznym, uprawniającym do wydania DPR, jest posiadanie stosownej decyzji administracyjnej – zezwolenia na odzysk wydanego przez organ ochrony środowiska.

Uwaga! Nie każdy odzysk jest recyklingiem! Należy zwrócić na to szczególną uwagę w momencie zlecania recyklingu odpadów i zweryfikować to poprzez wgląd do zezwolenia podmiotu, któremu ten recykling zleciłeś.

Jeśli domagasz się od podmiotu wykonującego recykling dokumentu, który potwierdzi na Twoją rzecz wykonanie tego procesu, powinieneś złożyć stosowny wniosek do dokonującego odzysk. Podmiot ten ma zaś obowiązek wydać DPR w terminie 7 dni od dnia, w którym wpłynął Twój wniosek.

Dokument może zostać sporządzony każdorazowo przy przekazywaniu odpadów do recyklingu lub też istnieje możliwość uwzględnienia na jednym dokumencie zbiorczej ilości odpadów danego typu z kwartału. Więcej

Podstawa prawna:
Ustawa z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. nr 90, poz. 607 ze zm.).
Ustawa z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2005 r. nr 25, poz. 202 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z 16 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling (Dz.U. z 2006 r. nr 247, poz. 1816).

Serdecznie pozdrawiam
redaktor Katarzyna Jacukowicz
Redaktor naczelny newslettera
„Ochrona środowiska w praktyce”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *