Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska

Warszawa z czystą wodą

Oczyszczalnia ścieków Czajka / Fot. Ministerstwo Środowiska

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Czajka, nowe obiekty i systemy uzdatniania wody, kilometry nowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – to niektóre z inwestycji realizowanych w ramach projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie”. To największe przedsięwzięcie w skali Europy w zakresie ochrony środowiska, współfinansowane ze środków unijnych, odwiedziła wczoraj Aneta Wilmańska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

Oczyszczalnia ścieków Czajka / Fot. Ministerstwo Środowiska

Realizacja projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie” jest największym przedsięwzięciem w zakresie ochrony środowiska w Europie współfinansowanym ze środków unijnych. Jego celem jest przede wszystkim poprawa jakości wody oraz stworzenie skutecznego systemu odbioru i oczyszczania ścieków.

– Dzięki współfinansowaniu ze środków Funduszu Spójności w Warszawie realizowane są inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową na ogromną skalę. Środki z Unii Europejskiej pozwoliły sfinansować m.in. modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków Czajka. Przedsięwzięcie to przyczyni się do zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko, a także wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców stolicy – podkreśla Aneta Wilmańska, podsekretarz stanu w MŚ.

Cały projekt został podzielony na cztery odrębne fazy. Dzięki realizacji pierwszej fazy stołeczna aglomeracja zyskała skuteczny system odbioru i oczyszczania ścieków z południowej i południowo-zachodniej części Warszawy. Wybudowano także kolektor o łącznej długości prawie 20 km, który zapewnił przesył surowych ścieków do Oczyszczalni Ścieków „Południe” oraz zrzut ścieków odpowiednio oczyszczonych.

Druga faza projektu obejmowała inwestycje związane z ujęciem, uzdatnianiem i dystrybucją wody dla Warszawy oraz części ościennych gmin wraz z miastami Piastów i Pruszków. Zrealizowano szereg inwestycji polegających na budowie, renowacji i modernizacji sieci wodociągowej o łącznej długości 157,2 km. Dokonano także modernizacji technologii uzdatniania wody w dwóch z trzech istniejących warszawskich zakładów uzdatniania wody. Całkowite wydatki poniesione na projekty z obu faz to 179 969 070, 75  EUR z czego kwota otrzymana z Unii Europejskiej wynosi 88 561 296,00 EUR (lata 2000-2010).

Kolejna, trzecia faza projektu (lata 2005-2012), obejmuje inwestycje związane z odbiorem i oczyszczaniem ścieków z terenu Warszawy. Kluczowym zadaniem inwestycyjnym jest tu modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Czajka? do przepustowości 435 000 m3/d. Umożliwi ona w połączeniu z budową układu przesyłowego ścieków z lewobrzeżnej Warszawy do OŚ „Czajka”, poza przyjmowaniem ścieków z prawobrzeżnej części Warszawy, również odbiór i oczyszczanie ścieków z środkowej i północnej lewobrzeżnej części miasta tj. od 75 % mieszkańców Warszawy lewobrzeżnej. W przypadku tej fazy projektu udział Funduszu Spójności stanowi kwotę 224 131 124 EUR.

Faza czwarta obejmuje natomiast budowę Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych oraz zadania związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej, a także nowe zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Okres realizacji tej fazy przypada na lata 2007-2015. Udział Funduszu Spójności w tym przypadku wyniesie 691 167 401 PLN.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *