Aktualności, Ochrona środowiska, Wydarzenia

Resort środowiska chce większych kar za nielegalne wydobycie bursztynu

Resort środowiska chce większych kar za nielegalne wydobycie bursztynu. Obecnie tylko 600 kg bursztynu wydobywane jest legalnie Polska ma złoża ponad 1100 ton bursztynu. Ich wartość szacuje się na kilkanaście miliardów złotych. Rocznie do obrotu trafia ok. 10 ton bursztynu, z czego według resortu środowiska legalnie pozyskuje się 600 kilogramów. Nowelizacja ustawy Prawo górnicze i

Więcej ...

Aktualności, Odpady, Recykling

POLSKA NIE JEST PRZYGOTOWANA DO ZMIAN DOT. ZASAD SEGREGACJI ELEKTROŚMIECI

W przyszłym roku zmienią się zasady segregacji elektrośmieci. Polska jako jedyny kraj w Europie nie wypracowała standardów ich przetwarzania. Zgodnie z unijnymi wymogami do 2021 roku Polska musi osiągnąć 65-procentowy poziom zbiórki i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE). Obecnie zaledwie jedna trzecia elektroodpadów jest poddawana recyklingowi. Nowe przepisy, które wejdą w życie w

Więcej ...

Aktualności, Ochrona środowiska, Prawo

LEPSZA OCHRONA PRZED AWARIAMI PRZEMYSŁOWYMI

Dziś (06.10.2015 r.) wchodzi w życie ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska. Celem nowelizacji jest zmniejszenie liczby awarii w zakładach stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii, a w razie ich wystąpienia – zapewnienie najwyższego poziomu ochrony ludzi i środowiska. Nowelizacja zapewnia wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy 2012/18/UE

Więcej ...

Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska

Wciąż zagrożona bioróżnorodność

Śródokresowy przegląd unijnej strategii ochrony bioróżnorodności, który ogłosiła Komisja Europejska, dowodzi, że wciąż jest wiele do zrobienia w zakresie powstrzymania degradacji środowiska na terytorium państw należących do wspólnoty – informuje międzynarodowa organizacja ekologiczna WWF. Wnioski z przeglądu wskazują na brak odpowiedniego wdrażania i egzekwowania prawa w zakresie ochrony przyrody oraz na rosnącą presję ze strony

Więcej ...