Aktualności, Prawo, Recykling

USTAWA O ELEKTROODPADACH PRZYJĘTA PRZEZ SEJM

Sejm przyjął dziś (11.09.2015 r.) poprawki Senatu do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Nowe przepisy mają m.in. ułatwić użytkownikom bezpieczne dla ludzi i środowiska pozbywanie się zużytego urządzenia. Teraz ustawa zostanie skierowana do podpisu Prezydenta RP. Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami Zgodnie z nowymi przepisami to producent/wprowadzający sprzęt będzie ponosił pełną odpowiedzialność za gospodarowanie

Więcej ...

Aktualności, Prawo, Recykling

SEJM UCHWALIŁ USTAWĘ O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

Dziś (10 lipca 2015 r.) Sejm RP uchwalił ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, która ma ułatwić użytkownikom pozbycie się zużytego urządzenia. Teraz ustawa zostanie skierowana do dalszych prac w Senacie. Ustawa zobowiąże duże sklepy* do nieodpłatnego przyjęcia małogabarytowego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych (żaden z jego zewnętrznych wymiarów nie może przekraczać 25

Więcej ...

Aktualności, Motoryzacja, Prawo, Recykling

ZNIESIENIE OPŁATY RECYKLINGOWEJ DOPIERO OD 1 STYCZNIA 2016 R.

Sejm uchwalił 27 maja 2015 r. nowelizację ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Zasadniczym powodem podjęcia prac nad nowelizacją była konieczność pełnej transpozycji przepisów prawa UE. Jedną z najbardziej istotnych zmian jest zniesienie obowiązku wpłacania tzw. opłaty recyklingowej od pojazdu wprowadzonego na terytorium kraju (500 zł od każdego wprowadzonego pojazdu). Obecnie opłata ta jest

Więcej ...

Aktualności, Energetyka, Ochrona środowiska, Prawo, Recykling

Priorytetami resortu środowiska do końca kadencji będą ustawa wrakowa, prawo łowieckie i przepisy dotyczące elektrośmieci

Efektywność energetyczna i działania związane z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych będą priorytetami Ministerstwa Środowiska w najbliższych latach. Chociaż dużo inicjatyw będzie podejmowanych również w pozostałych obszarach. Wśród najpilniejszych zadań jest dokończenie prac nad ustawą wrakową i ustawą o elektrośmieciach. Najważniejszym projektem do końca kadencji będzie nowelizacja gwarantująca odszkodowanie dla rolników za straty spowodowane przez dzikie

Więcej ...