Aktualności, Ekologia, Ocieplanie klimatu

Eksperci zbadają wpływ nawożenia upraw w Polsce na zmiany klimatu

Wpływ nawożenia upraw w Polsce na zmiany klimatu zbadają trzy instytuty naukowe i polski producent nawozów. Projekt został dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wyniki pozwolą poprawić parametry nawozów i zmniejszyć związane z tym emisje. Celem projektu jest zbadanie wpływu nawożenia upraw w Polsce na zmiany klimatu. Chodzi o tzw. ślad węglowy nawozów, czyli

Więcej ...

Aktualności, Energetyka, Energia odnawialna, Surowce Energetyczne

Minister środowiska: drugi pakiet klimatyczny może zaszkodzić polskiemu transportowi, budownictwu i rolnictwu

Pierwszy unijny pakiet klimatyczny obciąża polską gospodarkę w znacznie mniejszym stopniu niż zakładano. Cena zezwolenia na emisję jednej tony dwutlenku węgla to tylko 5 euro, choć pesymistyczne prognozy mówiły nawet o 100 euro. Negocjowany drugi pakiet klimatyczny będzie już większym wyzwaniem i może nieproporcjonalnie bardziej obciążyć Polskę. – Obecny pakiet, który funkcjonuje i który ma

Więcej ...

Aktualności, Energetyka, Surowce Energetyczne

Powstanie polsko-brytyjski raport o gazie łupkowym

Produkcja gazu łupkowego w Europie może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego, wzrostu gospodarczego i, co równie ważne, ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Znajomość tego potencjału nie jest powszechna, dlatego Polska i Wielka Brytania wspólnie zlecą wykonanie niezależnej analizy oceniającej wpływ rozwoju wydobycia gazu łupkowego na naszej kraje, a także efekty tego procesu dla całej Unii

Więcej ...

Aktualności, Energetyka, Surowce Energetyczne

Potrzeba zachęt, żeby uwolnić potencjał paliw z odpadów

Główną przeszkodą dla wykorzystania energetycznego potencjału tkwiącego w odpadach i resztkach poprodukcyjnych jest brak ambitnych celów dekarbonizacji transportu do roku 2030 i klarownych założeń legislacyjnych – wynika z zaprezentowanego w Brukseli raportu „Wasted: Europe?s Untapped Resource”. Z opracowania, przygotowanego przez szeroką koalicję firm oraz organizacji pozarządowych, wynika, że gdyby wszystkie odpady spełniające kryteria zrównoważonego rozwoju

Więcej ...