Aktualności, Eko regiony, Ekologia

Nowy rezerwat w zachodniopomorskim – „Wiązy Reskie”

Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie powołano nowy rezerwat przyrody „Wiązy Reskie”. Obiekt o łącznej powierzchni 34 ha położony jest w gminie Płoty w Nadleśnictwie Resko (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie). Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest utrzymanie naturalnych procesów zachodzących w wyróżniających się pod względem fitocenotycznym i florystycznym lasach łęgowych i olsowych

Więcej ...

Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska

ZAKWITŁA SZACHOWNICA

W lasach Nadleśnictwa Jarosław można już zobaczyć kwiaty szachownicy kostkowatej (Fritillaria meleagris L.), urokliwej i rzadkiej rośliny, która zakwita w połowie kwietnia. W tych okolicach ma ona swe najliczniejsze krajowe stanowiska podlegające ochronie w formie rezerwatów. Pierwszy z nich, „Szachownica kostkowata w Stubnie” to rezerwat łąkowy o powierzchni prawie 200 hektarów, w którym jest ona

Więcej ...

Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska, Wydarzenia

Łosoś w Wiśle?

Jest szansa na przywrócenie łososia do Wisły. Ryba zniknęła z rzeki pod koniec lat 60. XX wieku na skutek działalności człowieka, przede wszystkim budowania tam i zapór. Łosoś jest rybą wędrowną, z górskich potoków płynie do morza, a potem już jako dorosły wraca do miejsca urodzenia, by odbyć tarło. Program ?Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego doliny

Więcej ...

Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska, Wydarzenia

Oddajmy przyrodzie doliny rzek

Doliny rzeczne były i są nadal najważniejszymi korytarzami ekologicznymi w Polsce. Korzystają z nich zwierzęta lądowe i wodne oraz rośliny i grzyby. Niestety człowiek stale przekształca naturalny krajobraz tworząc niemożliwe do pokonania bariery migracyjne. Dlatego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Instytut Ochrony Przyrody PAN i WWF Polska, prowadzą wspólny projekt na rzecz udrożnienia korytarza

Więcej ...