Aktualności, Ochrona środowiska, Prawo

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o zwierzętach doświadczalnych

Zwiększenie liczby lokalnych komisji etycznych z 10 do 11 i włączenie do ich składu przedstawiciela organizacji praw pacjentów, przewidują senackie poprawki do ustawy o ochronie zwierząt doświadczalnych, przyjęte w czwartek przez Sejm. Posłowie przyjęli 15 z 16 senackich poprawek zgłoszonych do ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. Jedna z tych poprawek

Więcej ...

Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska, Ochrona środowiska, Prawo

Zwierzęta laboratoryjne będą mniej cierpiały

Rząd przyjął projekt ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, przedłożony przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego.   Przepisy projektu ustawy wdrażają do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE. Nowe rozwiązania gwarantują wysokie standardy ochrony dobrostanu zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych i obejmują całokształt zagadnień składających się na

Więcej ...

Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska

Konkurs „Młodzież w lasach Europy”

Najwyższym drzewem Litwy jest? Ile gatunków rodzimych drzew iglastych rośnie w Finlandii? Drugim w kolejności drzewem dominującym w lasach Litwy jest? – to tylko niektóre pytania, na które musieli odpowiedzieć uczestnicy Międzynarodowego Konkursu „Młodzież w lasach Europy”. Etap krajowy konkursu odbył się 12 kwietnia. Uczniowie z naszego powiatu pisali go w Zespole Szkół Budowlanych. W

Więcej ...

Aktualności, Ekologia, Wydarzenia

Czy woda posiada własną pamięć?

Co to jest woda strukturyzowana? Woda strukturyzowana występuje jakby w zamarzniętym stanie, tj. posiada strukturę quasikrystaliczną, (jak struktura lodu). Stwarza to możliwość przebiegu najważniejszych reakcji biofizycznych i biochemicznych. Woda strukturyzowana znacznie lepiej nasyca biomolekuły organizmu. Zwykła woda jest jedynie chaotycznym skupiskiem cząsteczek. Molekuły organizmu nie są w stanie prawidłowo ulokować cząsteczek takiej wody między sobą,

Więcej ...