Aktualności, Ekologia, Ocieplanie klimatu

POLSKO-SZWEDZKIE ROZMOWY O OCHRONIE KLIMATU

Rozwój polsko-szwedzkiej współpracy w zakresie ochrony klimatu to główny temat spotkania wiceministra środowiska Pawła Sałka ze szwedzką wiceminister ds. polityki klimatycznej Evą Svedling. Rozmowy odbyły się 31 października 2016 r. w Ministerstwie Środowiska. Wiceminister Sałek podkreślił, że Polska popiera Porozumienie paryskie i cele, które z niego wynikają. Nowa umowa klimatyczna pozwala bowiem na ograniczenie dalszego

Więcej ...

Aktualności, Energetyka, Energia odnawialna

Szczyt klimatyczny ostatniej szansy?

W Paryżu rozpoczyna się Konferencja Klimatyczna. Jej celem powinno być przyjęcie globalnego porozumienia klimatycznego, które pozwoli na rzeczywistą realizację zobowiązań dotyczących redukcji emisji i wsparcia najuboższych państw. Szczyt jest bardzo ważnym krokiem w kierunku powstrzymania zmian klimatycznych, które zagrażają całej ludzkości – przypomina międzynarodowa organizacja ekologiczna WWF. Od wielu miesięcy kraje przedkładają sekretariatowi Konwencji Klimatycznej

Więcej ...

Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska

UNIJNE PIENIĄDZE NA EKOPROJEKTY

25 mln zł ze środków krajowych i ponad 200 mln zł z Unii Europejskiej do wzięcia na przedsięwzięcia mające na celu ochronę środowiska, przyrody i klimatu. Od dziś można składać wnioski o dofinansowanie projektów z programu LIFE ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki unijnemu programowi LIFE można otrzymać wsparcie na realizację

Więcej ...

Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska, Ocieplanie klimatu, Prawo

LEPSZA OCHRONA WARSTWY OZONOWEJ I KLIMATU ? USTAWA PRZYJĘTA

21 maja Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął bez poprawek uchwaloną na 92. posiedzeniu Sejmu RP ustawę z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Przepisy przyczynią się do ograniczenia emisji do atmosfery niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji zubożających warstwę ozonową pochodzących przede wszystkim z urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i

Więcej ...