Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska, Ocieplanie klimatu

Gdańsk chce zorganizować w 2018 r. Szczyt Klimatyczny ONZ

Miasto Gdańsk chce zorganizować w 2018 r. 24. Szczyt Klimatyczny ONZ. Wniosek w tej sprawie prezydent Gdańska Paweł Adamowicz wysłał do ministra środowiska Jana Szyszko. Szczyt Klimatyczny ONZ odbędzie się w Polsce po raz trzeci. „Szczyt Klimatyczny ONZ to ok. 20 tysięcy gości, w tym 200 prezydentów i premierów państw z całego świata w ciągu

Więcej ...

Aktualności, Ekologia, Ocieplanie klimatu

Konferencja UE w Bonn w sprawie klimatu

Na konferencji w Bonn UE przedstawi swój znaczący wkład w bardziej ambitne globalne działania w dziedzinie klimatu. W trakcie negocjacji ONZ w sprawie zmian klimatu, odbywających się w dniach 4-15 czerwca w Bonn w Niemczech, Unia Europejska przedstawi swój wkład we wzmocnienie międzynarodowych działań w dziedzinie klimatu do 2020 r. Choć konferencja odbędzie się głównie

Więcej ...

Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska

Międzynarodowy Dzień Lasów

Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny 21 marca w Polsce zbiega się w czasie z Międzynarodowym Dniem Lasów ustanowionym przez Zgromadzenie Narodowe ONZ. W tym dniu na świecie mówi się o roli lasów i ich znaczeniu dla środowiska. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) zachęca kraje całego świata do propagowania idei i działalności związanej

Więcej ...

Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska

Światowy Dzień Dzikiej Przyrody ONZ

3 marca obchodzony był po raz pierwszy Światowy Dzień Dzikiej Przyrody, ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Data 3 marca nie jest przypadkowa. Właśnie tego dnia w 1973 roku przyjęto tekst Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES). Światowy Dzień Dzikiej Przyrody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 grudnia ubiegłego

Więcej ...