Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska

Quady i motocykle niszczą rezerwaty

Wyniosłe szczyty i zielone stoki Beskidów, białe skałki i bukowe lasy Jury, to jedne z najpiękniejszych terenów województwa śląskiego. Tłumnie odwiedzane przez turystów, służą im jako miejsce relaksu i umożliwiają kontakt z naturą. Niestety coraz częściej ciszę, której tutaj szukają, zakłóca ryk silników quadów i motocykli. Pędząc po pieszych szlakach, zagrażają ludziom i dewastują przyrodę.

Więcej ...

Aktualności, Eko regiony, Ekologia

Nowy rezerwat w zachodniopomorskim – „Wiązy Reskie”

Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie powołano nowy rezerwat przyrody „Wiązy Reskie”. Obiekt o łącznej powierzchni 34 ha położony jest w gminie Płoty w Nadleśnictwie Resko (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie). Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest utrzymanie naturalnych procesów zachodzących w wyróżniających się pod względem fitocenotycznym i florystycznym lasach łęgowych i olsowych

Więcej ...

Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska

Tej pomnikowej jodły już nie ocalimy

Nie zdołamy już ocalić starej jodły, która została zgłoszona jesienią tego roku, przez Fundację Dziedzictwo Przyrodnicze i WWF Polska do objęcia ochroną w formie pomnika przyrody. Okazało się, że wbrew komunikatowi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, w którym mogliśmy przeczytać, że takich drzew leśnicy nie wytną, stało się inaczej i jodła o obwodzie 300

Więcej ...

Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska

Rezerwat Stawy Gnojna im. Rodziny Bieleckich

Rezerwat przyrody Stawy Gnojna im. Rodziny Bieleckich położony jest na terenie powiatu żyrardowskiego, w gminie Mszczonów. Nazwa rezerwatu pochodzi od majątku Gnojna należącego do rodziny Bieleckich, który obejmował stawy rybne powstałe w okresie międzywojennym. Po drugiej wojnie światowej grunty te stanowiły własność Skarbu Państwa, a następnie prywatnych właścicieli, z inicjatywy których ustanowiono rezerwat. Ochroną w

Więcej ...