Aktualności, Energetyka, Surowce Energetyczne

DRUGIE ŻYCIE, CZYLI PRODUKTY ROPY NAFTOWEJ

Fot. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

Jakie produkty wytwarzane są z ropy naftowej?

Ropa naftowa wydobyta ze skały łupkowej nie różni się składem od ropy konwencjonalnej. Ich dalsza historia jest również taka sama.

Fot. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

Fot. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Aby móc zostać wykorzystana, ropa naftowa musi zostać poddana procesom rafinacji. Rafinacja polega na rozdzieleniu ropy naftowej na frakcje, w zależności od temperatury ich wrzenia. Sam proces jest złożony i zróżnicowany, w zależności od technik wykorzystywanych przez rafinerie.

Z punktu widzenia społecznego najistotniejsze znaczenie mają produkty handlowe, lub ich komponenty, produkowane przez rafinerie. Około 80% z nich, to paliwa takie jak:

 • gaz płynny (LPG),
 • benzyna silnikowa,
 • turbinowe paliwo lotnicze,
 • olej napędowy, lekkie oraz ciężkie paliwa opałowe.

Istotne znaczenie mają również:

 • oleje bazowe używane do wytwarzania smarów,
 • woski, asfalty,
 • koks naftowy
 • surowce dla potrzeb petrochemii.

Półprodukty pochodzące z przetwórstwa ropy naftowej spotykamy w zasadzie na każdym kroku. Obecne są wokół nas w:

 • lekach,
 • tworzywach sztucznych,
 • oponach,
 • zabawkach,
 • telewizorach,
 • konserwantach odzieży.

W komputerach, biurkach, kosmetykach, na każdym kroku towarzyszą nam w codziennym życiu, tworząc otaczającą nas rzeczywistość. Każdy z otaczających nas przedmiotów istnieje dzięki ropie, został z niej lub przy użyciu pochodzącej z niej energii wytworzony lub przetransportowany przy wykorzystaniu pochodzących z niej paliw.

Ropa naftowa jest fundamentem współczesnej cywilizacji, techniki i gospodarki oraz ważnym czynnikiem kształtującym międzynarodowe stosunki społeczne.

autor: Katarzyna Dybkowska
Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *