Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska

KOLEJNE GŁUSZCE W PUSZCZY AUGUSTOWSKIEJ

fot. Dorota Ławreszuk / Lasy Państwowe

fot. Dorota Ławreszuk / Lasy Państwowe

fot. Dorota Ławreszuk / Lasy Państwowe

Czterdzieści głuszców z Rosji 9 października przywieziono do Puszczy Augustowskiej. Ptaki,pochodzące z dzikich populacji, zostaną wypuszczone na terenie nadleśnictw Głęboki Bród i Pomorze.

Puszcza Augustowska jest jedną z ostatnich naturalnych ostoi głuszca. Liczna kiedyś populacja tego gatunku, pod wpływem wielu czynników, uległa dramatycznemu ograniczeniu. Obecnie liczebność populacji augustowskiej wynosi już tylko 30-35 osobników.

Od 2012 roku Nadleśnictwo Głęboki Bród wraz z Nadleśnictwem Ruszów realizują projekt poświęcony ochronie głuszca. Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach instrumentu finansowego LIFE+ komponentu Przyroda i Różnorodność Biologiczna oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach projektu zaplanowano między innymi odbudowę populacji i ochronę puli genowej.

Przyjazd głuszców rosyjskich do Puszczy poprzedziło przeprowadzenie badań, które potwierdziły zgodność genetyczną dosiedlanych ptaków i głuszców z miejscowej populacji. Zasilenie augustowskiej populacji głuszca czterdziestoma ptakami odłowionymi z natury, nastąpiło w ostatnim momencie – skrajnie nieliczna istniejąca populacja wymaga zarówno nowych genów jak i zwiększenia liczebności. Jest to ogromne przedsięwzięcie przyrodnicze, dzięki któremu może zostać zahamowany gwałtowny spadek liczebności augustowskiej populacji głuszca. W kolejnych latach ptaki będą wsiedlane na terenie nadleśnictw Augustów i Płaska.

Dzięki zaangażowaniu wielu osób, w tym służb weterynaryjnych i celnych, przeprowadzenie tego niezwykłego konwoju przez granicę i umieszczenie ptaków w wolierach do czasu uwolnienia w środowisku, zakończyło się sukcesem. Ostatni etap, polegający na ocenie zdrowotnej każdego ptaka, zważeniu, pobraniu próbek do badań genetycznych i opisaniu odbył się z udziałem ponad 30 pracowników Nadleśnictw Głęboki Bród i Pomorze oraz przedstawicieli służb weterynaryjnych.

Po okresie obserwacji i adaptacji, mniej więcej za miesiąc, „ptasi konwój” odzyska wolność na terenie Puszczy Augustowskiej.

Dosiedlenie jest jednym z kompleksowych działań Projektu LIFE11 NAT/PL/428 Czynna ochrona nizinnych populacji głuszca na terenie Borów Dolnośląskich i Puszczy Augustowskiej.

JOANNA HOŁUBOWICZ, SPECJALISTA DS. OCHRONY PRZYRODY I EDUKACJI LEŚNEJ NADLEŚNICTWO GŁĘBOKI BRÓD
ŹRÓDŁO:LASY PAŃSTWOWE

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *