Aktualności

Prawidłowa utylizacja śmieci – rośnie świadomość Polaków

Utylizacja śmieci

Świadomość ekologiczna to zarówno wyobraźnia, jak i wiedza o środowisku. W ostatnich kilkunastu latach zaczęliśmy doceniać konieczność utylizacji śmieci i ich recyklingu, co jest bardzo korzystne dla przyrody.

Szczególnie trudne jest gospodarowanie odpadami medycznymi, żywnościowymi i opakowaniami po środkach ochrony roślin. Na szczęście przepisy dotyczące tych odpadów są coraz częściej przestrzegane, gdyż rośnie nasza świadomość zagrożenia.

Co wiemy o środowisku?

Według raportu TNS „Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski” największą uwagę na ekologię zwracają osoby z wyższym wykształceniem. Ponad 49 procent Polaków uznaje śmieci za najważniejszy problem zagrażający środowisku naturalnemu. Stosujemy się do przepisów przede wszystkim dlatego, że kieruje nami troska o przyszłe pokolenia, a także obawa o nasze zdrowie. Mimo to jedynie 28 procent ludzi oddziela leki od reszty śmieci. Najważniejszym medium, z którego dowiadujemy się o kondycji środowiska, jest telewizja. Duże znaczenie mają też firmy zajmujące się wywożeniem i utylizacją odpadów, na przykład Nowista. Odbierają one odpady różnego pochodzenia i pomagają przedsiębiorstwom w pozbywaniu się śmieci w sposób zgodny z przepisami.

Zaczynamy stosować się do przepisów

Według krajowego planu gospodarki odpadami na rok 2014 śmieci powinny być dzielone na komunalne, niebezpieczne i pozostałe. Dzięki coraz większej liczbie pojemników na odpady nie musimy się wysilać, by znaleźć miejsce, gdzie pozbędziemy się przeterminowanych leków. Medykamenty są następnie utylizowane poprzez spalanie w bardzo wysokiej temperaturze. Tabletki i inne środki farmaceutyczne można oddać także do Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. Niezwykle ważną sprawą jest dbanie o prawidłową utylizację odpadów medycznych i weterynaryjnych, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla ludzi i zwierząt.

Jakie są konsekwencje bagatelizowania zagrożenia?

Dodatkowym czynnikiem, który motywuje do segregowania śmieci i przygotowania ich do odbioru przez służby miejskie, są wysokie mandaty za wyrzucanie ich w złym miejscu. Kary za wywożenie śmieci na dzikie wysypiska wynoszą od 500 do 5000 złotych. Ponad 59 procent osób, które nie segregują śmieci, twierdzi, że robi to z powodu braku odpowiednich pojemników w okolicy. Liczy się też wyraźne oznakowanie pojemników na śmieci, czego dokonano np. w Warszawie (źródło: http://czysta.um.warszawa.pl/web/strony/jak-segregowac-odpady).

Jest jeszcze wiele do zrobienia w sprawie gospodarki odpadami, zarówno jeśli chodzi o edukację ludzi, jak i rozbudowę infrastruktury. Najbardziej pomocne są jasne przepisy dotyczące tego, gdzie mamy wrzucić jaki odpad.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *