Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska

Jak pomóc bocianom?

powroty bocianów - bociany
Fot. sxc.hu

Fot. sxc.hu

Fot. sxc.hu

W Olsztynie odbyło się seminarium Bocian biały – polski gatunek flagowy w zimowym krajobrazie. Wybrane problemy w kontekście działalności ośrodków rehabilitacji zwierząt. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Podczas seminarium, w którym wzięła udział Maria Mellin Regionalny Konserwator Przyrody w Olsztynie, dyskutowano na temat konieczności ochrony i monitoringu populacji bociana. Zaprezentowano również dotychczasowe spostrzeżenia odnośnie zimowania bociana białego w Polsce. Omówiono planowany projekt monitorowania bocianów wypuszczanych z ośrodków rehabilitacji zwierząt oraz funkcjonowanie bazy danych na temat obrączkowania ptaków.

W Polsce najwięcej bocianów białych zasiedla Warmię i Mazury. Tutaj, na powierzchni prawie 150 tys. hektarów, rozciąga się obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Ostoja Warmińska. Powołany został w celu ochrony między innymi bociana białego. Te cenne tereny są położone w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego. Populacja bociana na terenie ostoi osiąga największą w kraju liczebność, około 1 000 par lęgowych oraz największe zagęszczenie – 71 par na 100 km2.

Chcąc pomóc temu, tak ważnemu dla naszej przyrody gatunkowi, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie wraz z Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków realizuje projekt Ochrona populacji bociana białego na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska. Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach projektu zrealizowano szereg prac w celu ochrony bociana białego. Zamontowano sto platform pod gniazda bocianie, stwarzając tym samym nowe miejsca lęgowe. Wykonano oczka wodne dla płazów, zwiększając bazę żerowiskową dla tych ptaków. Przekazano również jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych podnośniki koszowe, które wykorzystywane są w czynnej ochronie bociana, jak również we wszelkich pracach ratowniczo-gaśniczych. Wyremontowano również dachy budynków, na których bociany gniazdowały od lat. Natomiast w miejscowości Żywkowo odnowiono budynek, w którym będą prowadzone zajęcia edukacyjne. W Ostoi Warmińskiej zmodernizowano także linie energetyczne i stacje transformatorowe. Prace polegały na zaizolowaniu prawie 20 km linii średniego i niskiego napięcia. Dzięki temu nie są one już zagrożeniem dla ptaków. Dodatkowo 11 km linii średniego napięcia zostało oznakowanych czerwonymi, ostrzegawczymi kulami. Są sygnałem dla ptaków o występującej przeszkodzie na trasie przelotu. Przebudowano również 25 stacji transformatorowych. W tym przypadku, prace polegały głównie na przeniesieniu, ze szczytu stacji, tych elementów, które rażą ptaki. Umieszczenie ich na bocznej części, zmniejsza ryzyko porażenia ptaka siadającego na konstrukcji.

Kolejnym, obecnie trwającym etapem projektu, służącym poprawie warunków gniazdowania bociana białego w Ostoi Warmińskiej, jest montaż 58 nowych słupów z platformami pod gniazda bocianie oraz rewitalizacja budynków gospodarczych.

Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska –

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *