Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska

Inżynier bóbr

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Bóbr europejski Castor fiber jest największym gryzoniem Eurazji. W prawie polskim jest objęty ochroną częściową. Należy do jednych z niewielu gatunków zwierząt na świecie, które wywierają bardzo silny wpływ na środowisko. Przede wszystkim, dzięki swojej działalności bobry tworzą rozlewiska (małą retencję) i zwiększają powierzchnię obszarów podmokłych. Tym samym przyczyniają się do wzrostu bioróżnorodności środowiska, bo takie obszary są chętnie wykorzystywane przez szereg gatunków roślin i zwierząt. Budując tamy, przyczyniają się do podnoszenia poziomu wód gruntowych. To z kolei ma pozytywny wpływ, szczególnie w okresie suszy, na produktywność i strukturę gleby, a w lasach obniża ryzyko wystąpienia pożaru. Odgrywają także szczególną rolę w kształtowaniu zasobów wodnych kraju. Nie bez znaczenia, również ze względów estetycznych, jest obecność bobrów w środowisku przyrodniczym. Ich bytowanie wpływa bowiem na jakość krajobrazu i uatrakcyjnia poznawanie tych miejsc przez miłośników przyrody.

Niekiedy jednak, powstające w wyniku działalności bobrów rozlewiska, powodują zalanie terenów użytkowanych przez ludzi jako pastwiska, łąki czy też pola uprawne.

Aby zapobiegać negatywnemu oddziaływaniu bobrów na tereny rolne i leśne w 2014 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie zamontowała w województwie warmińsko-mazurskim 63 urządzenia umożliwiające odprowadzanie nadmiaru oraz regulowanie poziomu wód w ciekach wodnych. Nadmiar wody w korycie rzeki lub w rowie melioracyjnym jest systematycznie obniżany i nie dochodzi do zalewania terenów przyległych. Jednocześnie ilość wody w rowie pozostaje wystarczająca dla bobrów i mogą one swobodnie bytować na tym terenie. Dzięki zastosowaniu tych urządzeń, wypracowany został kompromis pomiędzy występowaniem bobrów a możliwością prawidłowego użytkowania gruntów.

Zadanie zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – www.gdos.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *