Aktualności, Promowane

Co musisz wiedzieć o kontroli niezorganizowanej emisji VOC?

lotne związki

VOC to skrót od Volatile Organic Compounds, czyli w tłumaczeniu na polski oznacza Lotne Związki Organiczne. Ich niekontrolowana emisja jest problemem w wielu firmach wykorzystujących ropę naftową oraz gaz ziemny.

Co to jest emisja niezorganizowana?

Pod pojęciem emisji niezorganizowanej rozumie się wszelkie przecieki substancji i produktów z instalacji. Zjawisko takie zachodzi najczęściej w miejscach połączeń skręcanych, na kołnierzach oraz armaturze regulacyjnej. Mogą to być różnego rodzaju urządzenia np. pompy, zawory, a nawet aparatura kontrolno-pomiarowa.

Co jest przyczyną emisji lotnych związków organicznych?

W branżach przemysłowych wykorzystujących gaz i ropę zazwyczaj panują specyficzne warunki pracy.  Drgania, agresywne środowisko pracy oraz wysokie ciśnienie i temperatura sprawiają, że materiały szybko się zużywają i  instalacje rozszczelniające się. Co w konsekwencji wpływa właśnie na emisję lotnych związków.

Jakie dokumenty regulują kontrolę emisji VOC?

Obecnie obowiązuje kilka dokumentów odnoszących się do kontroli VOC.  Są to:

  • dyrektywa dotycząca Emisji Przemysłowych (Industrial Emissons Dirtective 2010/75/EU, Integrated Pollution Prevention and Control),
  • krajowe implementacje dyrektywy,
  • dokument BAT (Best Available Techniques).

Jak monitorować emisję niezorganizowaną lotnych związków organicznych?

Monitoring należy prowadzić zgodnie z metodologią Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego, która jest spójna z Europejską Normą EN 15446, a także standardami amerykańskimi EPA. Aby ograniczyć wycieki wdraża się Program LDAR (Leak Detection and Repair Program). Polega on na wykonywaniu pomiarów ilościowych LZO z nieszczelności. Procedurę wykonuje się z użyciem analizatora FID. Dzięki opracowanej metodzie można na podstawie wyników pomiarów ocenić poziom emisji niezorganizowanej dla określonego czasookresu. Regularne pomiary pozwalają na szybkie odnalezienie nieszczelności i wdrożenie działań naprawczych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *