Promowane

Ulgi na panele fotowoltaiczne dla mieszkańców Podlasia

panele fotowoltaiczne na dachu

Coraz więcej osób wykazuje żywe zainteresowanie inwestycjami w instalacje umożliwiające korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Jeszcze do niedawna panele solarne były postrzegane jako luksus dostępny tylko dla wybranych, jednak dzisiaj rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Mikroinstalacje fotowoltaiczne to już całkiem powszechny widok w polskim krajobrazie przestrzennym– nie tylko w większych aglomeracjach, ale również w obszarach o zdecydowanie mniejszym zaludnieniu. Alternatywne źródła energii to przyszłość polskiej i światowej gospodarki energetycznej, czego coraz bardziej świadome są władze państwowe i lokalne. Powstają kolejne projekty, które w głównym założeniu mają wspierać rozwój energii prosumenckiej, w tym również fotowoltaikę. O dofinansowanie z budżetów publicznych może się starać każdy. Jakie zatem mamy możliwości na Podlasiu oraz w innych regionach naszego kraju?

„Mój Prąd” – ogólnopolski program rządowy

Pod koniec lipca 2019 roku został ogłoszony program „Mój Prąd”, którego głównym celem jest wsparcie finansowe dla osób fizycznych, które wyrażają chęć instalacji paneli fotowoltaicznych w swoim zaciszu domowym. Pierwszy nabór na udział w projekcie zakończył się pod koniec ubiegłego roku, jednak druga tura przyjmowania wniosków ruszyła już 13 stycznia 2020 roku i potrwa do 18 grudnia lub do wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten cel, która wynosi 1 mld zł. Co trzeba zrobić, aby uzyskać dotację z programu „Mój Prąd”? Należy dokonać montażu paneli fotowoltaicznych o mocy od 2kW do 10kW oraz zawrzeć umowę kompleksową z najbliższym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Co najważniejsze, wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 50% kosztów instalacji, a najwyższa możliwa dotacja jednorazowa może wynieść max. 5 tys. zł.

„Czyste powietrze” w służbie ekologii

Nieco wcześniej pojawił się projekt „Czyste powietrze”, również skierowany do osób fizycznych, który ma na celu zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie emisji pyłów i innych szkodliwych substancji, a także poprawa wydajności sieci elektrociepłowniczych w domach jednorodzinnych. W ramach „Czystego Powietrza” można wymienić stary piec, stolarkę okienną i drzwiową, a także zakupić mikroinstalację fotowoltaiczną. Co ważne, w przypadku fotowoltaiki na terenie Podlasia, wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Fotowoltaika – programy regionalne

Oprócz ogólnopolskich programów wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii i ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, niemal każde województwo posiada własny budżet przeznaczony na częściowe finansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych. Panele fotowoltaiczne w Podlaskiem również podlegają regionalnym dofinansowaniom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *