Aktualności, Ekologia, Energetyka, Energia odnawialna, Ochrona środowiska

Miliardy na walkę ze smogiem

Około 10 mld zł Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza na poprawę jakości powietrza w Polsce. Środki unijne i krajowe – dostępne w kilkunastu działaniach i programach priorytetowych, koordynowanych i tworzonych przez NFOŚiGW – pozwalają na bieżąco podejmować kompleksowe działania inwestycyjne, edukacyjne i monitoringowe. Program o nazwie Region to tylko jedna z propozycji

Więcej ...

Aktualności, Energetyka, Energia odnawialna

Dofinansowanie na termomodernizację

Do 15 września 2014 r. trwa przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dot. termomodernizacji budynków w ramach Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Suma środków do rozdysponowania to 3 585 857 euro, tj. blisko 15 mln zł. Celem przedsięwzięcia jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze

Więcej ...

Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska, Ocieplanie klimatu

O ZIELONYM WZROŚCIE I KLIMACIE NA RADZIE UE DS. ŚRODOWISKA

W Mediolanie odbyło się nieformalne posiedzenie Rady UE ds. Środowiska. Rozmowy koncentrowały się wokół tematów związanych z polityką energetyczno-klimatyczną i kwestiach dotyczących zwiększania zatrudnienia w tzw. zielonej gospodarce. W obradach wzięli udział Maciej Grabowski, minister środowiska, Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej oraz Marcin Korolec, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej i wiceminister środowiska.  

Więcej ...

Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska, Ocieplanie klimatu

Sadzenie sosen przez uczestników szczytu COP 19

12 listopada – w drugim dniu COP 19, który właśnie odbywa się w Warszawie, kilkudziesięciu uczestników tego szczytu, wraz z uczniami i studentami SGGW, posadziło na terenie Nadleśnictwa Celestynów 4,5 tysiąca jednorocznych sadzonek sosny. Drzewka posadzono w leśnictwie Torfy, na powierzchni zrębowej ponad 1,6 ha, pod bacznym okiem miejscowych leśników, którzy wcześniej – podczas krótkiego

Więcej ...