Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska, Ocieplanie klimatu

O ZIELONYM WZROŚCIE I KLIMACIE NA RADZIE UE DS. ŚRODOWISKA

fot. Ministerstwo Środowiska

W Mediolanie odbyło się nieformalne posiedzenie Rady UE ds. Środowiska. Rozmowy koncentrowały się wokół tematów związanych z polityką energetyczno-klimatyczną i kwestiach dotyczących zwiększania zatrudnienia w tzw. zielonej gospodarce. W obradach wzięli udział Maciej Grabowski, minister środowiska, Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej oraz Marcin Korolec, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej i wiceminister środowiska.

fot. Ministerstwo Środowiska

fot. Ministerstwo Środowiska

 

Podczas obrad unijni ministrowie odnieśli się do komunikatu Komisji „Inicjatywa w zakresie zielonego zatrudnienia: pełne wykorzystanie potencjału zielonej gospodarki pod względem tworzenia miejsc pracy” z 2 lipca 2014 r. W swoim wystąpieniu minister Maciej Grabowski podkreślił, że wskazane w komunikacie działania mogą skutkować zwiększeniem potencjału zatrudnienia w zielonej gospodarce w UE. Zaznaczył jednak, że istotną barierę w procesie przechodzenia do zielonej gospodarki może stanowić brak świadomości odnośnie korzyści, jakie taka transformacja może zapewnić.

– Dynamiczne i dobrze funkcjonujące rynki pracy odgrywają kluczową rolę w ułatwianiu przejścia w kierunku zielonej gospodarki. Musimy jednak pamiętać, że czynnikiem kluczowym dla kreowania generalnego popytu na pracę jest przede wszystkim wysoki i stabilny wzrost gospodarczy – dodał minister Grabowski.

Wrześniowy Szczyt Klimatyczny Liderów

Wśród tematów poruszanych podczas Rady w Mediolanie znalazły się także kwestie dotyczące wrześniowego Szczytu Klimatycznego Liderów zwołanego przez sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-moona.

– Dla osiągnięcia porozumienia w Paryżu niezbędne jest wzmacnianie zaufania pomiędzy krajami – stronami procesu negocjacji klimatycznych, a nie ściganie się na ambicje. Nadchodzący Szczyt liderów powinien się przede wszystkim koncentrować na promocji już podejmowanych przez państwa oraz biznes, miasta i regiony działań na rzecz klimatu – podkreślił Marcin Korolec, sekretarz stanu w MŚ.

Z zadowoleniem odniósł się on także do inicjatywy sekretarza generalnego ONZ dotyczącej zaproszenia do ministerialnego dialogu w sprawie redukcji emisji gazów cieplarnianych przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych oraz władz miast i regionów. Ubiegłoroczna konferencja COP19 w Warszawie była pierwszą konferencją stron, podczas której burmistrzowie i przedsiębiorcy zostali oficjalnie zaproszeni do debaty z ministrami.

– Bardzo nas cieszy, że sekretarz generalny ONZ nie tylko kontynuuje proces zainicjowany przez Polskę jako Prezydencję COP19 podczas ubiegłorocznej konferencji stron COP19 w Warszawie, ale dąży do jego dalszego wzmocnienia – dodał minister Korolec.

COP20

Unijni ministrowie środowiska rozmawiali też o przygotowaniach do tegorocznej Konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu COP20 w Limie (Peru). – Jednym z kluczowych warunków sukcesu przyszłorocznej konferencji COP21 w Paryżu będzie ?praca domowa? wykonana przez poszczególne państwa – nad tym co zaoferują jako swój wkład do nowej umowy klimatycznej. Pracujemy nad tym aby Unia Europejska była gotowa w pierwszym kwartale 2015 do przedstawienia takiego wkładu. Dzisiejsze spotkanie umożliwiło wszystkim zasygnalizowanie jakie są główne problemy przy negocjacjach nowego celu polityki klimatycznej w Europie – powiedział Korolec.

Inne tematy

W trakcie Rady Polska z zadowoleniem odniosła się także do idei wypracowania wspólnej metody monitorowania efektywnego korzystania z zasobów, jak również dostrzegła konieczność położenia większego nacisku na kwestie środowiskowe w realizacji celów Strategii Europa 2020 w związku z procesem „zazieleniania” Europejskiego Semestru. Odbyła się także dyskusja dotycząca zagadnień związanych z polityką klimatyczno-energetyczną Unii Europejskiej na lata 2020-2030.

ŹRÓDŁO: MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *