Aktualności, Energetyka, Energia odnawialna

Dofinansowanie na termomodernizację

ocieplanie domu - termomodernizacja
Fot. Chemiabudowlana.info

Do 15 września 2014 r. trwa przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dot. termomodernizacji budynków w ramach Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Suma środków do rozdysponowania to 3 585 857 euro, tj. blisko 15 mln zł.

Fot. Chemiabudowlana.info

Fot. Chemiabudowlana.info

Celem przedsięwzięcia jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. O dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG mogą ubiegać się podmioty publiczne oraz podmioty prywatne realizujące zadania publiczne.

Do dofinansowania kwalifikują się projekty mające na celu:

1. Poprawę efektywności energetycznej budynków, obejmujące swym zakresem termomodernizację budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, oświaty, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, turystyki, sportu.

2. Modernizację lub zastąpienie istniejących źródeł energii (wraz z ewentualną wymianą lub przebudową przestarzałych lokalnych sieci zaopatrujących budynki użyteczności publicznej o których mowa w ppkt. 1. nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła lub energii elektrycznej o łącznej mocy nominalnej do 5 MW w tym: pochodzącymi ze źródeł odnawialnych lub źródłami ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych w skojarzeniu (kogeneracji/ trigeneracji).

Zachęcam podmioty do wnioskowania o środki. Projekty termomodernizacyjne to podwójna korzyść – niższe koszty eksploatacji budynków, a także redukcja emisji CO2 – komentuje Maciej Grabowski, minister środowiska.

Dodatkowe informacje o naborze – zobacz tutaj.

ŹRÓDŁO: MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *