Promowane

Dlaczego powinno się segregować odpady?

Segregacja odpadów jest ważna nie tylko z powodu oszczędności, które wynikają z niższych opłat za wywóz śmieci, wyrzucanych do odrębnych pojemników. Dzięki segregacji, wiele odpadów trafia do recyclingu. Przetwarzanie śmieci chroni planetę przed zanieczyszczeniem oraz zmniejsza ilość szkodliwych substancji, które trafiają do środowiska naturalnego. Ubranie z butelek i książki z makulatury Coraz więcej Polaków rozumie,

Więcej ...

Aktualności

Jak pozbyć się śmieci z głową – przykład Szwecji wzorem dla Polski

W Szwecji 99% odpadów zostaje przetworzonych, tylko 1% ląduje na wysypisku. Dla porównania – w Polsce nie wykorzystuje się aż 89% śmieci. Szwedzi dbają o ponowne wykorzystanie odpadów, przetwarzają śmieci na ogrzewanie i prąd –  są doskonałym przykładem tego, jak należy budować ekologiczną przyszłość. Recykling W Szwecji recyklingowi poddaje się większość odpadów – przede wszystkim

Więcej ...

Aktualności

Recykling śmieci – dlaczego jest tak ważny?

Liczba wytwarzanych śmieci wciąż wzrasta, w ciągu roku jesteśmy w stanie wyprodukować około 12 mln ton. Wprawdzie nie wytwarzamy tyle śmieci co obywatele krajów skandynawskich, jednak wciąż mamy duże problemy z recyklingiem, czyli przetwarzaniem materiałów odpadowych, tak, aby można było ponownie je wykorzystać. Recykling ma na celu zminimalizowanie wykorzystywania surowców naturalnych, a także znaczne zmniejszenie

Więcej ...

Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska

OCZYSZCZANIE POLIGONÓW NA FINISZU

Projekt rekultywacji zdegradowanych i powojskowych terenów Lasów Państwowych jest na ukończeniu. Oczyszczono już 22 tys. ha z pierwotnie zaplanowanych 24 tys. ha. Dzięki unijnym funduszom Lasy Państwowe oczyszczą ponad 30 tys. ha dawnych terenów wojskowych. Pod koniec 2013 r., inicjatywy Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, powiększono obszar podlegający rekultywacji o kolejne 6 tys. ha. Tegoroczna łagodna

Więcej ...