Aktualności, Energetyka, Surowce Energetyczne

O POLSKICH ŁUPKACH W BRUKSELI

Główny Geolog Kraju Sławomir Brodziński wziął udział w konferencji „Unconventional hydrocarbons – the Polish experience in the European dimension” zorganizowanej w Brukseli przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy pod auspicjami Ministerstwa Środowiska. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele świata nauki, biznesu, administracji publicznej oraz organizacji ekologicznych. Podczas konferencji minister Brodziński wygłosił prelekcję „Mission possible

Więcej ...

Aktualności, Energetyka, Surowce Energetyczne

GAZ Z ŁUPKÓW. MOŻEMY CZUĆ SIĘ BEZPIECZNIE!

3 lata temu Minister Środowiska powierzył Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska realizację projektu związanego z uwarunkowaniami środowiskowymi pozyskiwania gazu z łupków w Polsce. Podczas dzisiejszej konferencji „Gaz z łupków: bezpieczeństwo i odpowiedzialność – wyniki projektu badawczego” po raz pierwszy publicznie przedstawiono wyniki kompleksowych prac badawczych prowadzonych w rejonie siedmiu odwiertów za gazem z łupków znajdujących się

Więcej ...

Aktualności, Energetyka, Energetyka, Prawo, Surowce Energetyczne

NOWELIZACJA USTAWY DOT. GAZU ŁUPKOWEGO PRZYJĘTA PRZEZ SEJM

Sejm uchwalił nowelizację Prawa geologicznego i górniczego. Ustawa reguluje poszukiwanie i wydobycie gazu z łupków w Polsce. Jedna koncesja Przyjęta nowelizacja przewiduje m.in. uproszczenie procedury przyznawania koncesji dla firm poszukiwawczo-wydobywczych. Zamiast dotychczasowych kilku rodzajów koncesji ustawa wprowadza jedną – poszukiwawczo-rozpoznawczo-wydobywczą. Jednocześnie nowelizacja zapewnia zachowanie praw nabytych inwestorów. Koncesje udzielone przed wejściem w życie ustawy, zachowają

Więcej ...

Aktualności, Energetyka, Surowce Energetyczne

Metody poszukiwań gazu łupkowego – analiza sejsmiczna

Kluczową rolę w rozpoznaniu wgłębnej struktury basenów sedymentacyjnych, którego częścią są formacje łupkowe, odgrywają badania sejsmiczne. Polegają one na wzbudzaniu fali sejsmicznej (sprężystej) rozchodzącej się w głąb ziemi i jej rejestracji po powrocie na powierzchnię terenu.   Obecnie wzbudzanie fali sejsmicznej najczęściej jest wykonywane poprzez specjalne urządzenia mechaniczne zamontowane na pojeździe (zwane wibratorem sejsmicznym), które

Więcej ...