Aktualności, Energetyka, Energetyka, Prawo, Surowce Energetyczne

NOWELIZACJA USTAWY DOT. GAZU ŁUPKOWEGO PRZYJĘTA PRZEZ SEJM

ustawa - sejm
Fot. Ministerstwo Gospodarki

Sejm uchwalił nowelizację Prawa geologicznego i górniczego. Ustawa reguluje poszukiwanie i wydobycie gazu z łupków w Polsce.

Jedna koncesja

Przyjęta nowelizacja przewiduje m.in. uproszczenie procedury przyznawania koncesji dla firm poszukiwawczo-wydobywczych. Zamiast dotychczasowych kilku rodzajów koncesji ustawa wprowadza jedną – poszukiwawczo-rozpoznawczo-wydobywczą. Jednocześnie nowelizacja zapewnia zachowanie praw nabytych inwestorów. Koncesje udzielone przed wejściem w życie ustawy, zachowają swoją ważność z możliwością przedłużenia ich ważności lub przekształcenia w koncesję nowego typu.

Prekwalifikacja

Uchwalona ustawa wprowadza zasady prekwalifikacji dla podmiotów ubiegających się o koncesje. Ocena tych podmiotów obejmie weryfikację pod kątem bezpieczeństwa państwa oraz posiadania niezbędnego doświadczenia. Wykaz pozytywnie zweryfikowanych podmiotów będzie publicznie dostępny.

Przetargi dla przedsiębiorców

Zgodnie z uchwalonymi przepisami przyznanie koncesji będzie następowało w drodze przetargu. Ubiegać się o nią będzie mogło kilka podmiotów łącznie, gdy złożą wspólnie jedną ofertę w przetargu i wskażą operatora. Koncesja będzie udzielana na 10 – 30 lat.

Nowe regulacje wprowadzają także m.in. zasady przekazywania danych geologicznych i próbek z wykonanych prac, konieczność składania przez koncesjonariuszy zabezpieczeń z tytułu niewykonania zamierzonych prac, a także obowiązek prowadzenia strony internetowej. Nowe przepisy przewidują również ułatwienia dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Inne zmiany

Nowelizacja wprowadza jedną dokumentację geologiczno-inwestycyjną zamiast dwóch osobnych: geologicznej i projektu zagospodarowania złoża. Bez konieczności ubiegania się o koncesję, ale na podstawie zgłoszenia będą mogły być prowadzone badania geofizyczne dla zbadania struktur węglowodorowych.

Zrezygnowano także z koncepcji NOKE, czyli Narodowego Operatora Kopalin Energetycznych, jednocześnie wprowadzając mechanizmy wzmacniające dla organów nadzoru górniczego i inspekcji ochrony środowiska w zakresie nadzoru i kontroli nad wykonywaniem koncesji.

Teraz ustawa zostanie poddana pod głosowanie w Senacie.

Źródło: Ministesrtwo Środowiska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *