Aktualności, Ekologia, Energetyka, Ocieplanie klimatu

POROZUMIENIE KLIMATYCZNE NA SZCZYCIE RADY EUROPEJSKIEJ OSIĄGNIĘTE

fot. Ministerstwo Środowisko

fot. Ministerstwo Środowisko

fot. Ministerstwo Środowisko

Na zakończonym właśnie szczycie Rady Europejskiej (23-24 października) przywódcy państw uzgodnili, między innymi, nowy pakiet klimatyczno-energetyczny. Wszystkie istotne postulaty dla Polski zostały osiągnięte ? podkreśla wyniki negocjacji premier Ewa Kopacz.

Było to niezwykle trudne – niektórzy twierdzili, że nieosiągalne – ale niemożliwe stało się możliwe – podsumowała wynik negocjacji premier Ewa Kopacz.

Szefowa polskiego rządu poinformowała, że Polsce udało się m.in. wynegocjować utrzymanie systemu darmowych pozwoleń na emisję CO2 dla sektora elektro-energetycznego na poziomie 40% do 2030 roku.

Premier Ewa Kopacz dodała, że system darmowych pozwoleń na emisję miał wygasnąć w 2019 r. My przedłużyliśmy te darmowe pozwolenia na emisje do roku 2030 – zaznaczyła. Umożliwi to przekazywanie polskiemu sektorowi elektro-energetycznemu uprawnień do emisji CO2 za darmo.

Ograniczenie emisji CO2, odnawialne źródła energii i zmniejszenie jej zużycia

Zawarte na szczycie Rady Europejskiej porozumienie przewiduje, że Unia Europejska ograniczy emisje CO2 o co najmniej 40% do 2030 r. w porównaniu do roku 1990. Zawarty kompromis zakłada także, że udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii elektrycznej wyniesie 27% w 2030 r. Cel ten będzie wiążący na poziomie całej UE, ale nie dla poszczególnych państw członkowskich.

Szefowie państw i rządów UE ustalili też zwiększenie efektywności energetycznej (czyli zmniejszenia zużycia energii) o 27%. Cel ten będzie niewiążący.

Prawo do dodatkowych emisji dla Polski

Polsce udało się też wynegocjować korzystne zapisy, jeśli chodzi o fundusz rekompensujący biedniejszym krajom koszty ambitnej polityki klimatycznej UE.

Chodzi o zarezerwowanie środków pochodzących ze sprzedaży części pozwoleń na emisje CO2 na stworzenie specjalnego funduszu, który pozwoliłyby innym, mniej zamożnym państwom UE finansować konieczne inwestycje w energetyce. Jak zaznaczyła szefowa rządu, Polska będzie miała z tego powodu prawo do dodatkowych emisji.
Dodatkowe informacje na stronie KPRM.

Tekst konkluzji Rady Europejskiej w sprawie ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 – TUTAJ.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *