Aktualności, Ochrona środowiska, Prawo

W sprawie bobrów z Żuław Wiślanych

freeimages.com

freeimages.com

freeimages.com

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku podpisał 10 grudnia 2014 r. Zarządzenie w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego Castor fiber, zezwalające na niszczenie siedlisk bobrów będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji i żerowania, niszczenie i usuwanie nor, umyślne płoszenie i niepokojenie.

Zarządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku zostało wydane na wniosek Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, na okres 5 lat.

Od dnia wejścia w życie Zarządzenia Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych będzie mógł prowadzić działania polegające na likwidacji nor bobra europejskiego oraz na wykonaniu stałych zabezpieczeń, uniemożliwiających kopanie nor na wałach przeciwpowodziowych rzek i kanałów zlokalizowanych na terenie Żuław Wiślanych w województwie pomorskim, bez konieczności uzyskiwania jednorazowych zezwoleń dla poszczególnych zagrożonych miejsc.

Wykaz miejsc objętych zarządzeniem oraz mapy je wskazujące określone są w załącznikach do zarządzenia.

Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – www.gdos.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *