Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska, Wydarzenia

KONKURS O EUROPEJSKĄ NAGRODĘ NATURA 2000

cetaf.org

cetaf.org

cetaf.org

Zapraszamy wszystkich zaangażowanych w działalność związaną z obszarami Natura 2000 do wzięcia udziału w II edycji konkursu o Europejską Nagrodę Natura 2000 (European Natura 2000 Award). Zgłoszenia przyjmowane są do 21 stycznia br.

Europejska Nagroda Natura 2000 (European Natura 2000 Award) została ustanowiona w 2013 r. przez Komisję Europejską. Celem inicjatywy jest wyróżnienie i promowanie najlepszych praktyk w dziedzinie ochrony przyrody realizowanych w Unii Europejskiej oraz budowanie świadomości społecznej w zakresie kluczowej roli jaką odgrywa sieć Natura 2000 w zachowaniu różnorodności biologicznej Europy.

Zgłoszenia mogą składać wszystkie podmioty bezpośrednio zaangażowane w działalność związaną z obszarami Natura 2000: organy publiczne i lokalne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, instytucje oświatowe i osoby prywatne.

W II edycji konkursu zostaną wyróżnione projekty w następujących kategoriach:
– działania ochronne,
– komunikacja,
– korzyści społeczno-ekonomiczne,
– godzenie interesów/wizji,
– współpraca transgraniczna i tworzenie partnerstw (networking).

Dodatkowo po raz pierwszy zostanie przyznana Nagroda Obywateli UE, w której zwycięzca zostanie wyłoniony w drodze głosowania przez mieszkańców państw członkowskich za pośrednictwem Internetu.

Laureaci w poszczególnych kategoriach zostaną ogłoszeni 21 maja 2015 r. w czasie uroczystej ceremonii, która odbędzie się w Brukseli.

Szczegółowe informacje na temat Europejskiej Nagrody Natura 2000 znajdują się na stronie Komisji Europejskiej

Pytania oraz sugestie można przesyłać na adres: n2000awards@adelphi.de.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *