Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska

Na ratunek szwedzkim wilkom

Lasy Państwowe

Lasy Państwowe

Lasy Państwowe

Rząd szwedzki wydał pozwolenie na kolejny, masowy odstrzał 44 wilków, który rozpoczął się 9 stycznia. Taka decyzja stanowi naruszenie przepisów Dyrektywy Habitatowej, według której wilk jest gatunkiem podlegającym ścisłej ochronie. WWF Szwecja, wraz z Europejskim Biurem Ochrony Środowiska (European Environmental Bureau) zwraca się z apelem o zaskarżenie Szwecji do Trybunału Europejskiego – informuje WWF Polska.

Komisja Europejska wielokrotnie formalnie krytykowała Szwecję za dopuszczenie do masowego odstrzału wilków i wskazywała na naruszenie przepisów. Apele o wycofanie pozwoleń na odstrzał zagrożonej populacji wilków były składane przez Szwedzkie Towarzystwo Ochrony Przyrody (Swedish Society for Nature Conservation) i WWF Szwecja. Pomimo tych apeli, rząd szwedzki zdecydował się strzelać do wilków. Liczba 44 skazanych na odstrzał zwierząt stanowi 10-13% całkowitej populacji wilka w Szwecji.

W 2013 roku Parlament szwedzki ogłosił, że populacja wilka osiągnęła odpowiedni stan zachowania i, że powinna wynosić 170-270 osobników, aby ten stan utrzymać. Ta ocena spotkała się z dużą krytyką świata nauki ze względu na brak jasnych przesłanek naukowych pozwalających na takie szacunki. Naukowcy utrzymują, że populacja wilków w Szwecji jest poważnie zagrożona.

Szwecja unika bezpośredniego stosowania przepisów europejskich w zakresie licencji na odstrzał wilków. Rząd szwedzki wprowadził niedawno poprawkę do prawa łowieckiego, dzięki której decyzje w zakresie wydawania licencji na odstrzał są teraz w kompetencji administracji lokalnych.

WWF Szwecja wraz z Europejskim Biurem Ochrony Środowiska ( European Environmental Bureau) zwraca się z apelem o zaskarżenie Szwecji do Trybunału Europejskiego za naruszenie przepisów Dyrektywy Habitatowej. Apel zawiera również sugestie wstrzymania funduszy pomocowych dla Szwecji do czasu podjęcia działań mających na celu przestrzeganie prawa europejskiego w zakresie polowań na wilki.

Problem z ochroną populacji wilków w Szwecji polega na tym, że jest ona liczebnie mała i słabo zróżnicowana pod względem genetycznym, ponieważ wywodzi się od grupy założycielskiej, która składała się zaledwie z kilku osobników . Dodatkowo, jedynie nieliczne wilki docierają do Szwecji z Finlandii i Rosji. Stąd też remedium na zagrożenia dla tego gatunku w Szwecji, nie powinien być jego odstrzał, ale bardziej skuteczna ochrona w czasie migracji z północnych obszarów Rosji, gdzie zachowała się jeszcze stosunkowo silna populacja tego drapieżnika.

Źródło: WWF.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *