Aktualności, Ochrona środowiska, Prawo, Rolnictwo

O DZIKACH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

dziki w błocie
fot. freeimages.com

fot. freeimages.com

fot. freeimages.com

O możliwych rozwiązaniach problemów rolników w związku z dużą populacją dzików na Podlasiu dyskutowali dziś na konferencji prasowej minister środowiska Maciej Grabowski oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki. Podczas spotkania ministrowie przedstawili także dotychczas podjęte działania w tym obszarze.

Na obszarze województwa podlaskiego stan populacji dzików w 2013 roku wynosił 14,4 tys. sztuk. W marcu ubiegłego roku minister środowiska zobowiązał Polski Związek Łowiecki oraz Lasy Państwowe do podniesienia rocznych planów łowieckich pozyskania dzików na sezon 2014/2015 o 30%.

Do 31 stycznia br. w na Podlasiu odstrzelono prawie 9,5 tys. dzików, co daje wykonanie planu łowieckiego w 73%. Do końca sezonu łowieckiego pozostały jeszcze dwa miesiące i można spodziewać się, że plan zostanie wykonany w 100%. W strefie z ograniczeniami związanymi z ASF pozyskano 2 780 dzików (ponad 62% planu).

Ministerstwo Środowiska przygotowało także nowelizację rozporządzeń w sprawie okresów polowań oraz w sprawie planowania łowieckiego. Proponowane zmiany pozwolą na odstrzał wszystkich dzików łącznie z lochami na terenie woj. podlaskiego przez kolejne dwa lata. Zaniechano również podziału dzików ze względu na wiek i płeć, co ułatwi w przyszłości realizowanie planów łowieckich.

Kończą się również konsultacje nowelizacji ustawy Prawo Łowieckie. Projekt przewiduje wprowadzenie mechanizmów wzmacniających nadzór ministra właściwego do spraw środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim. Pozwoli to zdyscyplinować dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, którzy nie wykonują planów pozyskania zwierzyny (zwłaszcza dzików i jeleniowatych czyniących największe szkody łowieckie) lub zalegają z wypłatą odszkodowań rolnikom, przez możliwość pozbawienia ich obwodu łowieckiego. Proponuje się również, aby PZŁ, jako zrzeszenie, którego członkami są koła łowieckie, przejął ich zobowiązania z tytułu rekompensat za szkody łowieckie w przypadku rozwiązania koła łowieckiego lub gdy majątek koła nie jest wystarczający do pokrycia zobowiązań.

Ponadto, postanowieniem nadleśniczych w 22 obwodów łowieckich leżących w strefie z ograniczeniami trwają odstrzały zastępcze.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *