Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska, Odpady, Recykling

DOLNOŚLĄSKA AKCJA RECOOLTYWACJA

gospodarka odpadami - odpady komunalne
Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Na Dolnym Śląsku odbędzie się rekultywacja 9 gminnych składowisk odpadów komunalnych i przywrócenie walorów przyrodniczych na ponad 21 ha powierzchni przez nie zajętych. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (POIiŚ). Dofinansowanie wynosi ponad 14 milionów złotych.

W ramach projektu rekultywacją zostanie objętych 9 dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych w: Sulikowie, Polanicy Zdroju, Bystrzycy Kłodzkiej, Ziębicach, Stróży (gm. Mietków), Strzegomianach (gm. Sobótka), Sulęcinie (gm. Siechnice), Przemkowie i Jędrzychowicach (gm. Zgorzelec). Zajmują one łączną powierzchnię ok. 21,19 ha. Wszystkie składowiska zostały już zamknięte i nie przyjmują odpadów.

Prace rekultywacyjne będą polegały na uporządkowaniu skarp i wierzchowiny składowisk, odgazowaniu złoża oraz uszczelnieniu przed migracją wód opadowych. Ponadto na zrekultywowanych składowiskach zostaną posadzone rośliny oraz powstaną ścieżki edukacyjne, do których dostęp będą mieli mieszkańcy lokalnych miejscowości i turyści.

Przedsięwzięcie będzie kosztować prawie 20 milionów złotych, z czego ponad 14 milionów złotych stanowi dofinansowanie z POIiŚ.

Projekt „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych? jest realizowany przez Dolnośląską Inicjatywę Samorządową. Elementem przedsięwzięcia jest kampania edukacyjna dotycząca gospodarowania odpadami, w tym ograniczania powstawania odpadów, przygotowania do ponownego użycia i przywracania wartości odpadom.

Kampania zostanie zainaugurowana podczas konferencji prasowej, która odbędzie się 10 lutego br. we Wrocławiu pod hasłem „Akcja ReCOOLtywacja”. W czasie spotkania zostanie przedstawiony szczegółowy plan kampanii oraz harmonogram prac tj. szczegóły zaplanowanych działań – eko-przedstawienia, konkurs plastyczny oraz Igrzyska Gmin. Konferencja będzie również okazją do pokazania postępów prac rekultywacyjnych.

Szczegółowe informacje na stronie Dolnośląskiej Inicjatywy Samorządowej

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *