Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska

Nie zapominajmy o ptakach miejskich przy remontach elewacji

młody jerzyk
młody jerzyk / fot. Klaus Roggel / Wikipedia
młody jerzyk / fot. Klaus Roggel / Wikipedia

młody jerzyk / fot. Klaus Roggel / Wikipedia

Wraz z wiosną, najpiękniejszą porą roku, rozpoczyna się sezon lęgowy ptaków. Jest to również pora odpowiednia do prowadzenia różnego rodzaju prac remontowych i termoizolacyjnych budynków, które mogą zaszkodzić miejskim ptakom i ich siedliskom.

Ptaki żyjące w miastach to m.in. wróble, mazurki, kawki, gołębie miejskie, pustułki, sikory, jaskółki, oknówki i jerzyki. Przystosowując się do środowiska zmienionego przez człowieka, zakładają gniazda na budynkach wykorzystując do tego celu zagłębienia, szczeliny powstałe w wyniku erozji betonu, kratki wentylacyjne, przestrzenie stropodachów itp. Zarządcy budynków, tj. Spółdzielnie Mieszkaniowe, Zakłady Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Wspólnoty Mieszkaniowe i inni, przed planowanymi pracami remontowymi powinni zwrócić uwagę na ptaki, które szczególnie na wysokich, wielopiętrowych budynkach, budują swoje siedliska. Zdarza się nierzadko, że podczas prowadzenia prac niszczone są ich gniazda, a w przypadku jerzyków często zakratowywane bądź zamurowywane są otwory wlotowe do stropodachów w okresie lęgowym, w związku z czym, oprócz niszczenia siedlisk ma też miejsce niszczenie ptaków i ich lęgów. Oprócz odpowiedzialności karnej, podmiot odpowiedzialny za tego rodzaju zdarzenie jest zobowiązany do naprawy szkody w środowisku, zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Jerzyk Apus apus jest gatunkiem podlegającym ścisłej ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Każdego dnia przelatuje co najmniej 1.000 kilometrów i zjada przy tym ogromne ilości komarów, much i meszek. Jerzyki w mieście w doskonały sposób tępią dokuczliwe owady i czynią to w najbardziej ekologiczny i ekonomiczny sposób. Nie wymagają dokarmiania zimą, nie brudzą elewacji ani swojego otoczenia.

Od kilku lat populacja jerzyków w Polsce maleje, między innymi na skutek lekceważącego traktowania problemu ochrony siedlisk ptaków przez zarządców i wykonawców podczas realizowania prac związanych z ociepleniem i remontem budynków.

Działania mające na celu zapobieganie zmniejszeniu się populacji jerzyka ukazują troskę i dbałość o przyrodę oraz właściwe stosowanie przepisów prawa krajowego i międzynarodowego.

Więcej informacji dostępnych jest w serwisie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz na stronie internetowej Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”.

Źródło: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska www.gods.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *