Aktualności, Odpady, Recykling

Konferencja „Rynek gospodarki odpadami – jak skończyć z fikcją i patologiami”

gospodarka odpadami
fot. freeimages.com
gospodarka odpadami

fot. freeimages.com

26 marca 2015 r. w godz. 11.00-16.00 w siedzibie KIG odbędzie się konferencja pt. „Rynek gospodarki odpadami – jak skończyć z fikcją i patologiami”.

Głównym celem konferencji jest przeprowadzenie uczciwej dyskusji w gronie kompetentnych podmiotów i instytucji na temat jakimi metodami i w jakiej perspektywie czasowej – dzięki wspólnemu wysiłkowi – możliwe jest wyeliminowanie nieprawidłowości i „szarej strefy” z polskiego systemu gospodarki odpadami dla zapewnienia uczciwych reguł gry rynkowej i warunków do stabilnego rozwoju branży gospodarki odpadami.

Celem konferencji jest również zaprezentowanie doświadczeń przedsiębiorców działających na rynku polskim i zagranicznym w zakresie efektywnych systemów gospodarowania odpadami, skutecznego wdrażania tych systemów, problemów poszczególnych sektorów oraz wskazanie skutecznych rozwiązań.

Podczas konferencji przewidziane są również wystąpienia przedstawicieli instytucji zaangażowanych w budowę systemu gospodarki odpadami w Polsce, które będą stanowiły podstawę dla popołudniowej debaty „W jaki sposób w Polsce wyeliminować fikcję i szarą strefę z gospodarki odpadami?”.

W ramach konferencji przewidujemy udział przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, przedstawicieli parlamentu, instytucji kontrolnych, inwestorów, przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką odpadami, recyklerów, instalacji RIPOK oraz organizacji pozarządowych i mediów.

Część szkoleniowa stanowi uzupełnienie konferencji i winna pozwolić na wymianę doświadczeń przedstawicieli branży z pracownikami odpowiedzialnej administracji.

W imieniu Fundacji Nasza Ziemia w konferencji uczestniczyc będzie Małgosia Izdebska.

Źródło: Fundacja Nasza Ziemia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *