Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska

O ZASADACH SPRZEDAŻY DREWNA W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA

zasady sprzedaży drewna
fot. Ministerstwo Środowiska
zasady sprzedaży drewna

fot. Ministerstwo Środowiska

23 marca 2015 r. w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie poświęcone bieżącej sytuacji na rynku drzewnym i zasad sprzedaży drewna. Uczestniczyli w nim przedstawiciele firm i związków przemysłu drzewnego, Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Spotkanie prowadził Piotr Otawski, Główny Konserwator Przyrody i Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska.

Dyskusja skoncentrowała się na poszczególnych elementach systemu sprzedaży drewna, w szczególności na tzw. puli inwestycyjnej, którą zgodnie z wytycznymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Lasy Państwowe utworzyły w celu otwarcia rynku drewna dla nowych podmiotów oraz podmiotów dokonujących nowych inwestycji. W 2014 r. przedsiębiorcy złożyli 645 wniosków na łączną ilość prawie 17 mln m3 drewna, prawie połowę rocznego pozyskania w Lasach Państwowych, co kilkukrotnie przekroczyło jego ilość skierowaną do sprzedaży w tej procedurze. W trakcie spotkania dyskutowano więc m.in. o usprawnieniu sprzedaży drewna z puli inwestycyjnej. Uczestnicy zgodzili się, że obecnie funkcjonujący system sprzedaży drewna jest najlepszym systemem w ostatnich latach i nie wymaga radykalnych zmian, a jedynie doprecyzowania w kilku kwestiach, m.in. w zakresie definicji nowej inwestycji czy kar umownych za nieodebranie drewna.

* * *

Drewno pozyskiwane w Lasach Państwowych oferowane jest do sprzedaży w dwóch cyklach półrocznych. 70 proc. puli oferty na jedno półrocze sprzedawane jest w internetowych przetargach ograniczonych w Portalu Leśno-Drzewnym. Pozostała część trafia na systemowe aukcje internetowe w aplikacji e-drewno. Drewno, które nie zostanie sprzedane w tych dwóch procedurach w danym półroczu, trafia na zwykłe aukcje internetowe na e-drewnie. Jeśli po próbie wystawienia na tych aukcjach drewno nie zostanie sprzedane, uruchamiana jest procedura negocjacji handlowych. Dodatkowo w ofercie Lasów Państwowych tworzona jest pula drewna do sprzedaży detalicznej oraz sprzedaży cennych gatunków na aukcjach i submisjach.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *