Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska

Parlament Europejski poparł zrównoważone zarządzanie zasobami rybnymi w Bałtyku

dorsz - zarządzanie zasobami rybnymi
Połowy dorsza / fot. Matthieu Godbut / Wikipedia
dorsz - zarządzanie zasobami rybnymi

Połowy dorsza / fot. Matthieu Godbut / Wikipedia

Wczoraj, podczas sesji plenarnej w Luksemburgu, Parlament Europejski zaakceptował ambitne cele proponowanego wieloletniego planu zarządzania dla dorsza, szprota i śledzia w Bałtyku. Jeżeli przyjęta przez Parlament wersja planu zostanie zaakceptowana przez Radę Unii Europejskiej, główny cel zreformowanej Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb), jakim jest odbudowa i stabilizacja liczebności stad ryb, ma szansę zostać osiągnięty.

Wieloletni plan zarządzania dla stad dorsza, szprota i śledzia w Bałtyku jest pierwszym planem, który powstaje w ramach zreformowanej Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Od kształtu tego planu zależeć będzie kształt innych europejskich planów. W związku z tym najważniejsze jest aby cele planu były zgodne z celami Wspólnej Polityki Rybołówstwa a zawarte w nim zapisy gwarantowały możliwość ociągnięcia celów WPRyb, w tym tego głównego – odbudowa i stabilizacja liczebności stad komercyjnie poławianych gatunków ryb – mówi Piotr Prędki z WWF Polska

Decyzja Parlamentu Europejskiego jest tylko jednym z wielu kroków na drodze do przyjęcia ostatecznej wersji planu. Kolejnym krokiem jest akceptacja założeń PE przez Radę Unii Europejskiej. WWF liczy na to, że zrównoważone zarządzanie zasobami rybnymi, w tym ich odbudowa i stabilizacja, oraz zagwarantowanie ograniczenia do minimum negatywnego wpływu rybołówstwa na środowisko pozostaną głównymi celami ostatecznej wersji planu.

WWF wzywa Radę Unii Europejskiej do poparcia zapisów gwarantujących:

Spójność celów planu z celami określonymi we Wspólnej Polityce Rybołówstwa.
Określenie śmiertelności połowowej poniżej poziomów gwarantujących odbudowę stad ryb.
Określenie wartości referencyjnych na poziomie gwarantującym odbudowę stad
Ograniczenie do minimum negatywnego wpływu rybołówstwa na środowisko.

Źródło: WWF.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *