Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska

Powiedz TAK dla Natury!

Powiedz TAK dla Natury
fot. www.naturealert.eu/pl
Powiedz TAK dla Natury!
Natura jest naszym wspólnym europejskim dziedzictwem, na którym korzysta nie tylko przyroda, ale też obywatele państw UE, w tym Polski – przypominają organizacje ekologiczne, zachęcając do udziału w konsultacjach społecznych ogłoszonych przez Komisję Europejską.

Za pośrednictwem specjalnej aplikacji internetowej, dostępnej na www.naturealert.eu/pl mieszkańcy 28 unijnych krajów mogą wyrazić swoje poparcie dla natury. Do udziału w akcji „Powiedz TAK dla Natury” zachęca 100 organizacji zajmujących się ochroną środowiska, w tym OTOP, ClientEarth i WWF.

Konsultacje dotyczą dwóch dyrektyw: siedliskowej i ptasiej. Komisja Europejska w ramach tej procedury chce sprawdzić ich skuteczność i czy realizują one swoje cele. To dzięki dyrektywom w Europie powstała sieć obszarów Natura 2000, a w rezultacie 1/5 obszarów lądowych i 4% obszarów morskich w granicach UE jest pod ochroną. W praktyce oznacza to nie tylko lepszą ochronę siedlisk i rzadkich gatunków zwierząt, ale też korzyści dla mieszkańców takich obszarów.

W Polsce udało się ocalić wodniczkę, królową łąk podmokłych. Dyrektywy nie tylko chronią przed zniszczeniem jej siedliska, ale również ułatwiają pozyskanie finansowania na ich ochronę. Dzięki dużym projektom – finansowanym przez Komisję Europejską – odtworzono miejsca lęgowe wodniczki, a w ramach dopłat z programu rolnośrodowiskowego, stworzonego dla ochrony siedlisk i gatunków naturowych, rolnicy koszą podmokłe łąki w sposób korzystny dla tego gatunku. We wschodniej Polsce, na terenach gdzie występuje ok. 77% populacji wodniczki w Unii Europejskiej, w latach 2009-2014 zanotowano 26% wzrost liczby tych ptaków. Wokół obszarów Natura 2000 narosło wiele mitów. Wciąż niewiele mówimy o korzyściach. Dlatego okres konsultacji społecznych warto wykorzystać na przybliżenie zagadnień związanych z przepisami, które dotyczą dyrektywy siedliskowej i ptasiej.

Za pośrednictwem strony internetowej www.naturealert.eu/pl można aktywnie włączyć się w proces konsultacji. Znalazły się na niej odpowiedzi dotyczące sprawdzanych przez Komisję zagadnień, które zapewniają najlepszą ochronę środowiska. Wysłany w ten sposób głos wyraża poparcie dla Natury i pomoże jeszcze lepiej chronić europejską przyrodę.

Powiedz TAK dla Natury!

Źródło: OTOP.org.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *