Promowane

Co warto wiedzieć o zarządzaniu środowiskowym?

jabłonie w sadzie

Zarówno firmy prywatny jak i instytucje, a nawet organizacje pożytku publicznego zwracają coraz większą uwagę na swój wpływ na środowisko naturalne. Wzrost świadomości ekologicznej także pośród konsumentów sprawia, że pozytywne wyróżnienie się na tym polu jest bardzo doceniane i zdecydowanie poprawia wizerunek oraz podnosi poziom zaufania do marki.

Na czym polega zarządzanie środowiskowe?

Jednym z pierwszym kroków wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego jest identyfikacja obszarów, które wywołują negatywny wpływ na środowisko i stworzenie katalogu działań, które ograniczają wspominany negatywny wpływ. Działania wynikające z takiego systemu zmierzają do zmniejszenia zużycia wody, energii oraz surowców. Wprowadzenie zarządzania środowiskowego oznacza także skupienie się na ograniczaniu powstawania odpadów oraz racjonalnego nimi zarządzania np. segregacji i recyklingu. Oczywiście w zasady systemu wpisane jest jego ciągłe doskonalenie i zwiększanie skuteczności podejmowanych działań.

Certyfikowany system zarządzania środowiskowego EMAS

Wdrożenie certyfikowanego systemu zarządzania środowiskowego ma wiele zalet. Przede wszystkim jest to łatwiejsze, niż w przypadku tworzenia własnego systemu metodą prób i błędów. Poza tym systemu takie są już bardzo dobrze znane i rozpoznawalne zarówno wśród klientów, jak i partnerów biznesowych. Warto też podkreślić, że posiadanie Certyfikatu EMAS stanowi niezależne potwierdzenie prawidłowego wdrożenia wszystkich wytycznych systemu środowiskowego. Certyfikat EMAS dotyczy systemu Ekozarządzania i Audytu EMAS i wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009. Aby go uzyskać należy wykazać zgodność z wszelkimi regulacjami prawnymi oraz wymogami systemu EMAS. Konieczne jest także utworzenie dokumentacji systemowej np. Deklaracji Środowiskowej oraz przejść walidację przez akredytowanego weryfikatora EMAS. Aby dowiedzieć się więcej na temat Certyfikatu EMAS warto zajrzeć tu: http://www.bureauveritas.pl/home/about-us/our-business/certification/management-systems/environment/weryfikacja_emas

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *